Miljöskydd

På dessa sidor vill vi ge vägledning om miljöfrågor, både för hushåll och företag. Mycket av det vi människor gör påverkar vår miljö. Miljöskyddsarbetet handlar om att se till att den yttre miljön inte skadas eller försämras. 

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarnade och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Bestämmelserna i miljöbalken gäller alla som gör eller tänker görs något inom lagens tillämpningsområde.

Tillstånd eller anmälan
Enligt miljöbalken och dess tillhörande förordningar och föreskrifter krävs det tillstånd eller anmälan för vissa åtgärder som du som privatperson kan göra, till exempel för inrätta enskilt avlopp, installera värmepump med flera.

Vissa verksamheter kräver tillstånd eller anmälan till kommunen. De miljöfarliga verksamheterna delas upp i A-, B-, C- och U-anläggningar. Läs mer under rubriken miljöfarlig verksamhet.

Det är viktigt att du som företagare känner till i vilken utsträckning din verksamhet omfattas av miljöbalken och de bestämmelser som finns runt balken. Alla som driver någon form av verksamhet ansvarar för att följa upp verksamheten med s.k. egenkontroll.

Kontakta oss vid frågor
Om du har frågor om vilka regler som gäller eller om du vill anmäla saker du misstänker påverkar miljön kan du kontakta oss på miljökontoret.

Senast uppdaterad: 12 september 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail