Miljö för företag & verksamheter

På denna sidan vill vi ge vägledning om miljö- och energifrågor. Både praktisk information om hur man kan gå tillväga, vilka regler som gäller och vilka kontakter som är bra att ta med kommunala förvaltningar och bolag.

Miljöbalken är den lagstiftning som gäller all verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa. Det är viktigt att du som företagare känner till i vilken utsträckning din verksamhet omfattas av miljöbalken och de bestämmelser som finns runt balken. Alla som driver någon form av verksamhet ansvarar för att följa upp verksamheten med s.k. egenkontroll.

Om du har frågor om vilka regler som gäller kan du kontakta oss på miljö- och hälsoskyddskontoret.
 

Senast uppdaterad: 2 juni 2014
Uppdaterad av: Åsa Joelsson
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail