Energi och transport

Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter och energianvändning genererar?
Det finns utrymme att minska energianvändningen och effektivisera transporterna i de flesta svenska företag. Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare skyldiga att hushålla med råvaror och energi samt använda förnybara energikällor i första hand.
Kommunstyrelsen kommer i sin tillsyn framöver att titta mer på energianvändning och transporter än vi gjort tidigare.
Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling och är därför en viktig fråga för oss att samarbeta med er kring.
Behöver er verksamhet hjälp att energieffektivisera? Kontakta kommunens Energi- och Klimatrådgivare.

Energi- och Klimatrådgivningen i Vansbro kommun.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Åsa Joelsson

Redaktörer - Webmail