Invasiva främmande arter

Från och med den 3 augusti 2016 är det enligt nya EU-regler förbjudet att sprida 37 EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras. Fem av de EU-listade arterna finns i svensk natur.

Det finns även arter som inte är reglerade i EU, men som ändå kan skapa problem i Sverige. Dit hör till exempel jätteloka, lupin och mördarsnigel.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail