Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

 

Den lokala naturvårdssatsningen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. 

Projekt i Vansbro kommun
För att öka kunskapen om naturen och uppmärksamma värdefulla områden och beskriva dessa har ett antal LONA-projekt startats i kommunen. Flera projekt är avslutade och ett är fortfarande pågående. Det pågående är Finnmarkens Miljö- och Kulturarv som är ett projekt som drivs av Finnmarkens hembygdsförening/Kroktorp och går ut på att dokumentera de naturvärden och kulturvärden som ofta finns vid gamla finnbosättningar och göra dessa kända för bl.a. markägare och myndigheter.

De projekt som avslutats är Storbyhagen, Asphagen-Storänget, Natursamordning kring sjön Närsen, Äppelbo skolskog och Skötselplan för tätortsnära skogs- och naturmark. 

Läs mer om redan avslutade projekt i Vansbro och övriga Sverige i LONA databasen. Se länk till höger.

Att söka bidrag för LONA-projekt
Kommuner, organisationer, företag och lokala aktörer kan söka bidrag med upp till 50 % av den totala kostnaden för naturvårdsprojekt.

Projekt som avser att tillgängliggöra natur samt projekt som avser att förstärka det befintliga arbetet med naturvård i länet prioriteras.

Har ni idéer på projekt eller vill söka bidrag till ett LONA-projekt kontaktar ni Miljö- och byggenheten som hjälper er med ansökan som ska lämnas till Länsstyrelsen. Se kontakt till höger.

Senast uppdaterad: 24 april 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
Tomas Isaksson
0281-752 07
tomas.isaksson@vansbro.se

Ladda ner

Redaktörer - Webmail