Nyheter & information

Den nya alkohollagen trädde i kraft 1 januari 2011. Den ersatte då den tidigare alkohollagen som gällt sedan 1995. Innehållet är i huvudsak samma som tidigare. Här är några av förändringarna i den nya alkohollagen:

Kunskapsprov
Den som söker serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov. Provet som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten är webbaserat och görs hos kommunen.

Serveringsansvarig personal
Krav ställs också på att serveringsansvarig personal ska ha fyllt 20.

Breddat matutbud
Det ska finnas kök i anslutning till restaurangen men nu räcker det att maten är ”lagad eller på annat sätt tillredd”. Restauranger som serverar kall mat, som till exempel sallad eller sushi, kan få serveringstillstånd, bara man uppfyller kravet att restaurangen kan servera förrätt, huvudrätt och efterrätt. Snabbmatsrestauranger, kaféer utan mat och korvkiosker kan inte få tillstånd.

Cateringföretag
Cateringföretag kan få permanent serveringstillstånd, men de måste anmäla varje serveringstillfälle till kommunen.

Brandsäkerhet
Kravet på brandsäkerhet i serveringslokaler omfattar även lokaler där slutna sällskap serveras.

Provsmakning
Provsmakning vid mässor och liknande tillställningar som riktar sig till allmänheten blir tillåten. Även på gårdar med egen tillverkning av alkoholdrycker blir provsmakning möjlig.

Hotell
Rumsservering på hotell tillåts på hotell med stadigvarande serveringstillstånd.

Kryddning av snaps
Restauranger som har serveringstillstånd får efter anmälan till kommunen rätt att själva krydda sin snaps.

Indelningen av alkoholdrycker
Från och med nu gäller att vin enbart ska avse drycker som är gjorda på vindruvor eller druvmust. Till kategorin "andra jästa alkoholdrycker" ska cider och andra jästa alkoholdrycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är vin, starköl eller folköl räknas.

Kommunal informationsskyldighet
Kommunen är nu skyldig att informera om alkohollagen och föreskrifter och vilka riktlinjer som gäller inom kommunen för tillämpning av lagen.

Yttrande från polismyndigheten
Stadigvarande serveringstillstånd och tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten får inte ges utan polismyndighetens yttrande.

Senast uppdaterad: 20 november 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail