Vanliga frågor & svar

Räcker det att jag gör kunskapsprovet eller måste jag gå utbildning?
Det finns inga särskilda krav på hur man skaffar sig sina kunskaper om alkohollagstiftningen. Den sökande ska visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper genom att klara kunskapsprovet. Det krävs alltså inget ytterligare intyg från exempelvis ett utbildningsföretag. Hur du skaffar dig kunskaperna kan gå till på olika sätt. Det kan vara genom en kurs hos ett utbildningsföretag eller genom självstudier. Inläsning till kunskapsprovet hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida. Se länk till höger.

Vem ska göra provet när vi som förening söker serveringstillstånd?
När en förening söker serveringstillstånd är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet, riktlinjen är att minst hälften av styrelsemedlemmarna gör provet. Miljö- och byggenheten gör bedömning från fall till fall hur många som ska göra kunskapsprovet.

Får man göra omprov på kunskapsprovet?
Det ges två möjligheter till omprov. Det krävs att man får minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.? Första provet ingår i ansökningsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd, därefter faktureras avgift ut för provtillfällena enligt gällande taxa.

Hur gammal måste man vara för att få serveringstillstånd?
Den som driver en servering med serveringstillstånd måste vara 20 år gammal.

Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller av ägare?
Ja, som tillståndshavare är du skyldig att anmäla detta till Miljö- och byggenheten. Miljö- och byggenheten kommer att pröva att de nya ägarna/styrelsemedlemmarna uppfyller alkohollagens krav för serveringstillstånd.

Är det okej med rabatterade priser under en tid på dygnet så kallad "happy hour" eller after work?
Du kan ha rabatterade priser under en tid på dygnet så kallad happy hour eller after work om de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

Är det okej med rabatterbjudande typ köp 2 till priset av 1?
Mängdrabatt på alkohol är aldrig tillåtet.

Hur ska en uteservering vara avgränsad?
Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad så att det är klart för gästerna när de är på serveringen och när de lämnar den. Det är ditt ansvar som tillståndshavare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Hur anmäler jag serveringsansvariga?
Tillståndshavaren anmäler serveringsansvariga genom att skicka in blanketten anmälan om serveringsansvariga. Kom ihåg att de du utser till serveringsansvariga måste ha fyllt 20 år.

Varför handläggningstiden så lång när det bara är ett tillfällig tillstånd?
Generellt sett gäller samma regler för ett tillfälligt tillstånd som för stadigvarande serveringstillstånd. Det innebär att den sökande ska vara personligt och ekonomiskt lämplig att driva verksamheten. Om sökande inte är känd sedan tidigare eller har ett stadigvarande serveringstillstånd i kommunen så krävs ofta en mer omfattande prövning där uppgifter hämtas in från polismyndigheten, skatteverket, kronofogden och räddningstjänsten. Vid enstaka tillfälle kan undantag från kunskapsprovet göras, exempelvis tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid ett bröllop.

Senast uppdaterad: 15 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljö & byggenheten

Redaktörer - Webmail