Drick varannan vatten

Varannan vatten är en kampanj som tillkommit för att stävja ”tokfyllan” under större evenemang i Dalarna och därigenom minska risken för olyckor, misshandel, slagsmål och skadegörelse. Kampanjen ska även främja måttligt drickande och förebygga alkoholrelaterad ohälsa.

Bakom kampanjen står Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Dalarnas kommuner. Konceptet är hämtat från Gotlands kommun och vänder sig till alkoholkonsumenter över 18 år med uppmaningen att vartannat glas man konsumerar ska vara vatten. Det handlar inte om några pekpinnar utan kampanjen framför snarare de positiva effekterna av att inte dricka för mycket till exempel att man har mer koll, orkar mer, har roligare och mår bättre - både samma dag och under dagen efter.

Med kunskap och information går det att förändra attityder och beteenden.

Kampanjmaterial finns framtaget i länet. Affischer med mera kan lämnas ut av alkoholhandläggare till serveringsställen som är intresserade att uppmuntra budskapet "drick varannan vatten".

Senast uppdaterad: 3 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail