Nyhetsarkiv 2009

Visar nyheter från kategorin "Räddningstjänsten"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Tomgångskörning högst EN MINUT i Vansbro kommun!

2009-12-22 | Övrig info

Tänk på din hälsa och miljön - undvik att köra på tomgång!

Nya taxor för verksamhetsavfall

2009-12-17 | Övrig info

Nya taxor för verksamhetsavfall vid Bäckdalens ÅVC.

Ändring i hämtningsintervall för sopbilen

2009-12-17 | Övrig info

 

Öppettider under julhelgen

2009-12-17 | Övrig info

Låna energimätare på biblioteket!

2009-12-16 | Bibliotek

Nu erbjuder biblioteket i Vansbro i samarbete med den kommunala energi- och klimatrådgivaren utlåning av enkla energimätare.

En energimätare som du pluggar in i eluttaget är det enklaste sättet att ta reda på hur mycket ström dina hushållsapparater förbrukar.

Gå igenom hushållet och hitta dina energitjuvar!

Energimätaren kan lånas i upp till två veckor.

Biblioteken i Nås och Äppelbo läggs ner vid årsskiftet

2009-12-16 | Bibliotek

Boklånare i Nås och Äppelbo

Kommunfullmäktiges har 16 november beslutat lägga ner biblioteken i Nås och Äppelbo till årsskiftet 2009/2010

Öppettider på biblioteken under julhelgen

2009-12-16 | Bibliotek

Under julhelgen har vi ändrade öppettider, dom hittar du här.

Öppettider jul & nyår på Vansbro simhall & gym

2009-12-14 | Simhall

Öppettider under helgerna som kommer hittar du här. (Länken öppnas i nytt fönster).

Information om ändrade avgifter för ideella föreningar

2009-12-03 | Övrig info

Kommunfullmäktige har beslutat att avgifter för livsmedelstillsyn samt rivnings- och bygglov inte längre ska vara subventionerade för ideella föreningar. Beslutet togs på kommunfullmäktiges sammanträde 2009-11-16, KF § 95 och gäller från och med årsskiftet. Orsaken till åtgärden är att kommunen måste minska sina kostnader.

Framgångar i näringslivet

2009-12-02 | Näringslivssamverkan

Den senaste tiden har Vansbros näringsliv belönats med många fina utmärkelser och nomineringar.

Redaktörer - Webmail