Nyhetsarkiv 2012

Visar nyheter från kategorin "Mat_måltider"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Angående strandpromenad i Vansbro

2012-06-04 | Övrig info


Vansbro kommun har beviljat Vansbrosimningen nyttjanderätt till ett markområde som ger Vansbrosimningen möjlighet att anlägga en strandpromenad på kommunens mark.

.

Nationaldagen

2012-06-01 | Simhall
Nationaldagen.
Vansbro simhall och gym informerar.

Invigning av IKEAS:s vindpark på Korpfjället

2012-06-01 | Övrig info

Den 1 juni invigdes IKEA:s vindpark på Korpfjället i Äppelbo/Malung. De nio vindkraftverken döptes i samband med invigningen efter nio vardagshjältar i Vansbro och Malung-Sälen.

.

Angående kommunens biobränsleanläggning

2012-05-31 | Övrig info

Måndag 28 maj hade kommunstyrelsen ett extra sammanträde om ärendet kring biobränsleanläggningen. Kommunstyrelsen utsåg då en förhandlingsdelegation bestående av Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson och Anders Gyllenvåg med uppdrag att fortsätta förhandla med Rindi Västerdala och Nordisk Renting.

.

Senaste nytt om hängbron i Grönalid

2012-05-29 | Övrig info

Vid senaste sammanträdet i Utskottet för styrning och ekonomi bereddes ärendet kring hängbron inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni. Från förvaltningen redovisades två förslag, en nybyggnation eller en renovering. Förslaget förordade en renovering. Utskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen att gå vidare utifrån förvaltningens förslag med tillägg att upphandling görs snarast möjligt.

.

Vattengympan inställd torsdag 31 maj!

2012-05-29 | Simhall

Vansbro simhall och gym meddelar att vattengympan torsdag kväll den 31 maj är inställd på grund av sjukdom.

Inställd vattengympa

2012-05-28 | Simhall

Vattengympan Tisdag lunch är tyvärr inställd.

Viktig kväll om droger och alkohol bland unga

2012-05-24 | Övrig info

Föräldrar till Smedbergsskolans elever i årskurs 6-9 och allmänheten har bjudits in till en informationskväll i Teatern den 29 maj. Kvällen, som arrangeras av Vansbro kommun och Studieförbundet Vuxenskolan, har tre olika teman.

Ansökan om riksfärdtjänst

2012-05-20 | Vård_Omsorg
Ansökningar för resor med riksfärdtjänst under perioden 2012-06-21 -- 2012-07-22 ska vara Vansbro kommuns färdtjänsthandläggare tillhanda senast den 4 juni 2012.
 
Resor för perioden 2012-08-20 – 2012-09-23 ska vara Vansbro kommuns färdtjänsthandläggare tillhanda senast den 30 juli 2012.

Samråd om ny avfallsplan 2013-2017

2012-05-16 | Övrig info

Den nya avfallsplanen, som gäller för åren 2013-2017, innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall och att förbereda avfall för återanvändning.

Redaktörer - Webmail