Nyhetsarkiv 2012

Visar nyheter från kategorin "Mat_måltider"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Vardagshjältar namnger vindkraftverk på Korpfjället

2012-05-16 | Övrig info

IKEA utlyser tillsammans med Vansbros och Malung-Sälens kommun en tävling för att hitta vardagshjältar som får ge namn till Korpfjällets vindkraftverk. Tävlingen är öppen för alla åldrar och pågår till den 25 maj 2012.  

Sveriges bästa UF-skola finns i Vansbro

2012-05-16 | Övrig info

Vid Ung Företagsamhets nationella mässa i Älvsjö tilldelades den 15 maj  VUC (Vansbro utbildningscenter) i mycket hård konkurrens priset som bästa UF-skola i landet.

Kommunala badplatser

2012-05-10 | Övrig info

Kommunstyrelsen tog vid sitt senaste sammanträde beslutet att följande fyra badplatser ska vara i kommunal regi:
Ticknäset, Äppelbo
Närsjö, Nås
Gensen, Dala Järna
Gladtjärn, Dala Järna
 

 

Förandlingar inleds om räddningstjänstens placering

2012-05-09 | Räddningstjänsten

Efter votering beslutades under kommunstyrelsens senaste sammanträde att MBL-förhandlingar ska inledas om att bygga nya lokaler för räddningstjänsten i Skamsberget vid före detta Sixten Perssons snickeri. Efter MBL-förhandlingarna ska ärendet behandlas igen av kommunstyrelsen innan det slutliga beslutet tas om räddningstjänstens placering.

 

Dala-Järna Fotoklubb får 2012 års kulturpris

2012-05-09 | Övrig info

Vansbro kommuns kulturpris för år 2012 går till Dala-Järna Fotoklubb.

Vansbro simhall och gym informerar

2012-05-08 | Simhall
 
Kristi himmelsfärd
Torsdag 17/5       stängt-
Kristi himmelsfärddag.
 
Pingsthelgen
Fredag    25/5        stängt-
uthyrd till träningsläger
 
.

Senaste nytt om hängbron i Grönalid

2012-05-07 | Övrig info

Vecka 15 träffade kommunledningen Trafikverket för fortsatta diskussioner hur säkerheten för icke bilburna över bron skall säkras. Trafikverket ansvar för RV 26 och därmed bron. Trafikverket var tydliga med att det alternativ som finns är att anlägga en trottoar utifrån följande förutsättningar: 
-         det är inget alternativ att ha kvar sergeanterna

Hängbron het fråga på kommundelsträffan i Vansbro

2012-05-04 | Övrig info

Kommundelsträffen i Vansbro slog rekord i antal deltagare. Cirka 130 personer kom. De flesta var boende i Grönalid och den stora frågan var naturligtvis hängbron och vad som händer med anledning av stängningen av bron.

Kommundelsträff i Dala-Järna

2012-05-03 | Övrig info

Ett 30-tal personer kom till kommundelsträffen i Dala-Järna. Från kommunledningen deltog Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson. Frågan om torvtäkt på Nolåkersflotten väckte många frågor, så också försäljningen av Snöå Bruk. Självfallet diskuterades också tankarna kring ett allaktivitetshus med bibliotek samt fritidsaktiviteter för våra ungdomar i samverkan med Ja Järna.

Tredje kommundelsträffen i Äppelbo

2012-04-27 | Övrig info

Vårens tredje kommundelsträff hölls i Äppelbo. Närmare 30 personer deltog. Vansbro kommun representerades av Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson och Elisabeth Rooth Eriksson.

Informationen om Inlandsbanans framtid väckte stort intresse, liksom frågan om räddningsstationens placering. Frågor ställdes också kring erfarenheterna av den nya politiska organisationen.

 

Redaktörer - Webmail