Nyhetsarkiv 2015

Visar nyheter från kategorin "Bibliotek"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån

2015-11-19 | Övrig info

Säkerhetspolisen och försvarsmakten har höjt beredskapen för terrorhotnivån nationellt. Information kring detta finns på krisinformation.se.  

.

Fortfarande otjänligt vatten i Lindesnäs

2015-11-19 | Övrig info

Det är fortfarande otjänligt vatten i Lindesnäs. Provsvar är dock positivt, Dala Vatten och Avfall inväntar ytterligare provsvar på fredag den 20 november. 

Höstens sista kommundelsträff

2015-11-19 | Övrig info

Ett 20-tal personer mötte upp vid årets sista kommundelsträff i Nås. Från kommunen deltog Nils-Erik Edlund, Stina Munters, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson.

Kungörelser - Underrättelse om bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar - Östra Born 18:3

2015-11-18 | Övrig info

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en 60 meter hög stadgad mast samt två teknikbodar på fastigheten Östra Born 18:3 har inkommit till Miljö- och Byggenheten i Vansbro kommun.

 

Vansbro kommun vinnare av Årets strategiska support

2015-11-18 | Övrig info

Vansbro kommun vann priset för Årets strategiska support när leverantören av kommunens digitala plattform prisade sin kunder.

Information från kommunfullmäktige 16 november

2015-11-17 | Övrig info

Den 16 november hade kommunfullmäktige sitt tredje sammanträde för hösten.

Ytterligare öppettider för inlämning av kläder!

2015-11-17 | Integration

Nu håller vi öppet vid ytterligare två tillfällen för er som vill skänka kläder till de boende vid evakueringsboendet: 

Kommunen ser över lekplatser

2015-11-16 | Övrig info

Vansbro kommun har gjort en översyn av alla kommunala lekplatser i kommun.

Stort tack till alla som skänkt kläder!

2015-11-14 | Övrig info

Stort tack till alla som skänkt kläder till de som kommit till evakueringsboendet! Vi återkommer med eventuellt fler öppettider för insamling. Tack!

.

Information in other languages

2015-11-13 | Integration

You can find information about Sweden and Vansbro in other languages here: www.informationsverige.se.

.

Redaktörer - Webmail