Nyhetsarkiv 2016

Visar nyheter från kategorin "Energi_klimatrådgivning"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

God fortsättning!

2016-12-30 | Övrig info

Vansbro kommun vill passa på att önska alla ett riktigt gott nytt år och en god fortsättning! Och du- om du har tänkt att använda fyrverkerier på nyårsafton; kika gärna in här först! 

God jul!

2016-12-23 | Övrig info


Vansbro kommun önskar, från alla verksamheter och områden, er alla en riktigt GOD JUL!
 

.

Succé för Fritidscheckarna- men inga beslut om framtiden

2016-12-23 | Integration

886 av de omkring 1 450 Fritidscheckar som skickades ut till kommunens alla barn och unga mellan 0 och 18 år hösten 2016 löstes in. Att så många som 60 procent inom målgruppen valde att använda Fritidschecken, gör att projektet inte kan beskrivas som något annat än en succé.

Varning för tunna isar!

2016-12-22 | Räddningstjänsten


Räddningstjänsten vill uppmana alla att vara mycket försiktiga och tänka sig för innan man beger sig ut på isarna i området!

Öppettider under jul och nyår

2016-12-22 | Simhall
Jul- och nyårshelgerna innebär förändrade öppettider:
 
23/12: 09-12 (pensionärer), 12-16 allmänhet
24/12-26/12: stängt.
27/12: 06-20
28/12: 06-20
29/12: 10-20
30/12: 09-12 (pensionärer), 12-16 allmänhet
31/12-1/1: stängt
2/1: 10-20
3/1: 06-20
4/1: 06-20
5/1: 09-12 (pensionärer), 12-16 allmänhet
6/1: stängt
.

Nytt bostadsområde planeras i Vansbro- vill du säkra en tomt på Skamsberget?

2016-12-21 | Övrig info


Idéskissen som togs fram i höstas. Tomtplaceringen är inte slutgiltig.

Vansbro kommun har under hösten tagit fram en idéskiss över ett tänkt nytt bostadsområde på Skamsberget. Idéskissen innehåller 19 tomter om cirka 2 500 kvadratmeter vardera i ett älv- och naturnära område cirka en och en halv kilometer från centrala Vansbro, och den service som erbjuds där. Efter att kommunens byggenhet har undersökt platsen noggrannare konstateras det att området kan bli ett oerhört trivsamt bostadsområde. Nu vill man undersöka det faktiska intresset för tomterna.

Historia ska göra Järnvägsgatan levande

2016-12-21 | Övrig info

Vansbros paradgata Järnvägsgatan är på väg att leva upp. En arbetsgrupp bestående av kommunens byggenhet, representanter från länsstyrelsen samt arkitekter med olika kompetensområden jobbar nu med lokala områdesbestämmelser för den riksintresseklassade gatan. Syftet är att bevara Järnvägsgatans kulturhistoriska identitet, och samtidigt möjliggöra en modernisering. Med områdesbestämmelsernas hjälp ska byggenheten framöver enkelt kunna ge fastighetsägare svar på vad de får och inte får göra med sina fastigheter. Till grund för arbetet ligger den byggnadsinventering som nu genomförs.

Kommunfullmäktige i korthet

2016-12-20 | Övrig info


Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året uppvaktades medarbetare som jobbat i 25 år inom Vansbro kommun. Från vänster: Sven-Erik Andersson, förtroendevald, Daniel Schanzer-Larsen, förtroendevald, Anders Lundin, förtroendevald, Gunilla Munters, förtroendevald, Ann Kristin Eriksson, dagbarnvårdare, Carina Thorberg, utbildare, Björn Henrikssen, deltidsbrandman och Pernilla Kvick, undersköterska. Foto: Sara Beya Brand.

Nedan sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Vansbro 19/12 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Satsning på höga djurskyddskrav, närproducerat och mer ekologiskt i livsmedelsupphandling

2016-12-19 | Mat_måltider


Vansbro kommuns kostchef, Maria Lindqvist. Foto: Anna Nyberg.

I Vansbro kommun vill man i möjligaste mån satsa på lokalproducerat, höga djurskyddskrav och en ökad andel ekologiska livsmedel. Det är den kortfattade sammanfattningen av kommunstyrelsens inriktningsbeslut inför stundande livsmedelsupphandling.

Parkeringsförbud för säkerhet- och för en inomhusmiljö utan avgaser

2016-12-16 | Övrig info


Gatuingenjör Hassan Baghdarusefi pekar mot friskluftintaget. Utanför den här byggnaden på Skolgatan införs nu parkeringsförbud. Foto: Anna Nyberg.

Kommunstyrelsen har beslutat om en lokal trafikföreskrift som innebär parkeringsförbud längs en begränsad sträcka av Skolgatan, direkt intill Smedbergsskolan.
− Som det är nu parkeras bilar precis utanför ett friskluftintag och avgaserna går direkt in i skolan. Dessutom blockerar bilarna utrymningsvägar, liksom försvårar räddningstjänstens möjlighet att ta sig fram vid behov, säger gatuingenjör Hassan Baghdarusefi.

Redaktörer - Webmail