Nyhetsarkiv 2016

Visar nyheter från kategorin "Individ_familjeomsorg"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Snart börjar Läslovet!

2016-10-28 | Bibliotek


Lisbeth Lundberg, barnbiblioteksansvarig vid Vansbro kommunbibliotek, hoppas på stort läsintresse under lovet. Foto: Anna Nyberg.

Vecka 44 är det höstlov i Vansbro kommun, en lovvecka som av regeringen har utsetts till Läslov. På Vansbro bibliotek innebär det chans för alla barn och unga som lånar en fysisk bok eller lyssnar på en ljudbok under veckan att vinna biobiljetter.

Äntligen öppnar simhallen!

2016-10-27 | Simhall

Efter att ha varit stängd i drygt ett halvår på grund av omfattande renoveringsarbeten, är det äntligen dags för nyöppning av simhallen i Vansbro.
− Jag vill tacka alla våra kunder för deras tålamod. Nu märks det att öppnandet är efterlängtat, säger föreståndaren Per Nilsson.

Kris i fokus vid föreläsning för Posom-gruppen

2016-10-26 | Räddningstjänsten


Kjell Westerlund. Foto: Anna Nyberg.

På tisdagseftermiddagen samlades kommunens Posom-grupp (Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer), liksom andra inbjudna som på olika sätt arbetar med krishantering inom kommunen, för att lyssna till en föreläsning om just kriser och krishantering. Dagens föreläsare hette Kjell Westerlund, som för 15 år sedan förlorade en son.

Kommunstyrelsen i korthet

2016-10-26 | Övrig info

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 25 oktober 2016. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Barnens protest ledde till säker väg och Grön Flagg

2016-10-25 | Övrig info


Nu kan vi gå säkert- hurra! Barn och pedagoger på Mossebo förskola, tillsammans med samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson, på gång- och cykelvägen som kom till på deras initiativ. Foto: Anna Nyberg.

Drygt ett år har passerat sedan barn och pedagoger på Mossebo förskola i Vansbro fick nog: Det var baske mig inte okej att de var tvungna att gå mitt i vägen i en trafikfarlig miljö! Deras gedigna arbete med att ”lappa” felparkerade bilar, föra statistik, och påtala problemet för kommunen, gav resultat. I dag promenerar de längs en trygg gång- och cykelväg, och projektet har lett fram till Grön Flagg.

Ny maxtaxa inom vård och omsorg

2016-10-25 | Vård_Omsorg

Kommunfullmäktige har beslutat om ny maxtaxa inom vård- och omsorgsområdet. Den nya maxtaxan börjar gällla den 1 januari 2017. Som tidigare gäller fortfarande att den avgift som ska betalas beror på ditt eget individuella avgiftsutrymme beräknat utifrån aktuella inkomster. Läs mer här.

.

Lös in din Fritidscheck senast 31/10!

2016-10-24 | Integration

 
Den 31 oktober är sista datum för inlösen av Fritidschecken. Fritidschecken kan du som är mellan 0 och 18 år och bosatt i Vansbro kommun lösa in hos valfri förening som anmält intresse av att delta, samt vid den kommunala Kulturskolan och hos Vansbro Simhall och Gym. Efter måndagen den 31 oktober blir Fritidschecken ogilitig, så missa inte detta datum!

.

Tänk på hur du tomgångskör

2016-10-24 | Övrig info

 
Illustration: Danderyds kommun.

I Vansbro kommun får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut. De enda undantagen från regeln är om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning, till exempel en anordning på en sopbil. Vi vill påminna om att tomgångskörningsreglerna även gäller utanför skolor och förskolor.

Välkommen på föreläsning om psykisk ohälsa

2016-10-21 | Övrig info

 

Nu på tisdag, den 25 oktober klockan 18.30, arrangerar Vansbro kommun, i samarbete med Finsam Västerdalarna och Studieförbundet Vuxenskolan, en föreläsning om pyskisk ohälsa, i syfte att bryta tabun.

Skulle du klara dig själv i 72 timmar vid kris?

2016-10-20 | Räddningstjänsten


Illustration: Göteborgs stad.

Alla svenska medborgare förväntas vara så pass förberedda att vi ska klara 72 timmar, alltså tre dygn, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av så väl vatten som förnödenheter, samt ha förmåga att ordna både värme och ett sätt att få information på. Den så kallade 72-timmarsregeln förmedlas och tillämpas av så väl svenska kommuner, som landets länsstyrelser och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Redaktörer - Webmail