Nyhetsarkiv 2016

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Temakväll 15 februari: Diagnoser som väcker känslor

2016-01-18 | Övrig info

Temakvällen vänder sig till föräldrar, anhöriga, skolpersonal och övriga intresserade. Alla känner vi någon. Kom och lyssna och lär dig mera!

Ny avgift för hjälpmedelsförsörjning på särskilt boende

2016-01-18 | Vård_Omsorg

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun tog 2015-11-16 (§109) beslut om följande:
Personer med beslut på särskilt boende, LSS och/eller psykiatriboende debiteras 50 kronor i månaden för hjälpmedelsförsörjning från och med 2016-01-01. Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa.

I summan ingår den grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel samt försäljningsprodukter.

Avgiften finns specificerad på avgiftsbeslutet och kommer att debiteras månadsvis i efterskott med första debitering i samband med januaris avgifter.

Frågor besvaras av avgiftshandläggaren, tel. 0281-751 56

Se protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-11-16

Vattenläckan funnen i Nås

2016-01-16 | Övrig info

Vattenläckan är nu funnen i Nås. Fyra hushåll kommer fortsatt att vara utan vatten då grävningsarbeten inte kan göras förrän på måndag. Övriga hushåll har fått tillbaka sitt vatten. Läs mer på Dala Vatten och Avfalls hemsida >>>

 

.

Vattenläcka i Nås

2016-01-16 | Övrig info

Det är för närvarande en vattenläcka i Nås. Vatten kommer att finnas att hämta i tank vid kyrkan från kl 10. Medtag eget kärl.

Dala Vatten och Avfall arbetar med att reparera läckan, läs mer på deras hemsida. www.dvaab.se.  

.

Försenad soptömning tisdag 12 januari

2016-01-12 | Övrig info

På grund av att sopbilen råkat ut för ett motorhaveri kommer trakt 9 i Vansbro att få sina kärl tömda sent på tisdag eftermiddag. Låt kärlen stå framme tills de är tömda.

Trakt 9 = Äppelbo; Nordibyn, Viforsnäset, Storbyn, Torvallen, Sälen, Opsaheden, Roddarheden, Grossheden, Lappheden.

Se även www.dvaab.se>>>

 

.

DVAAB söker avfallshandläggare

2016-01-12 | Övrig info

Dala Vatten och Avfall AB söker en avfallshandläggare med placering i Leksand.

Nu vill vi fira och uppmärksamma 2015 års idrottsprestationer!

2016-01-07 | Övrig info

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten instiftades 2015 och syftar till att uppmärksamma de personer som genom sina prestationer varit viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun under 2015.

Redaktörer - Webmail