Nyhetsarkiv 2017

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Vansbro kommun vidtar nödvändiga åtgärder och reformerar HVB-verksamheten

2017-03-10 | Integration

Från och med den 1 april i år kommer Vansbro kommun att avveckla HVB-hemmet Lyckan.
− Vi måste vidta åtgärder mot bakgrund av att de statliga ersättningarna för HVB ser ut att sjunka från 31 miljoner 2016, till 18 miljoner 2017. Vi vill inte att skattebetalarna ska behöva stå för neddragningar i andra kommunala verksamheter med anledning av de kraftiga underskott som troligen uppstår om vi inte gör något, säger integrationschef Alireza Akhondi.
Förslaget, som innebär nästan en halvering av personalstyrkan, är MBL-förhandlat.

Minimässa i Vansbro: Bli din egen elproducent med hjälp av solen!

2017-03-08 | Energi_klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen arrangerar den 21 mars klockan 18-21 en minimässa med tema "Bli din egen elproducent med hjälp av solen" på Värdshuset Flottaren. Flera experter finns på plats för att räta ut dina frågetecken om solelproduktion.

.

Vill du bidra till ett tryggare Vansbro? Välkommen på Trygghetsvandring!

2017-03-08 | Räddningstjänsten

Vansbro kommun bjuder härmed in kommuninvånare i olika åldrar till Trygghetsvandring i Vansbro.

När: Onsdag den 22 mars klockan 17-19.30
Var: Smedbergsskolans huvudentré

Kvällen inleds med en kort information, samt indelning i grupper utifrån de tre områden som ska promeneras. Efter gemensam avslutningsdiskussion upprättas en åtgärdslista utifrån de problemområden och förbättringsidéer som identifierats. 

Väntar på svar kring kostnader för Saltviksbron

2017-03-07 | Saltviksbron

Saltviksbron har nu varit stängd i två veckor, och samhällsbyggnadsenheten arbetar med det uppdrag de fick från kommunstyrelsen den 14 februari; att utreda kostnader för renovering av den befintliga bron, alternativt uppförande av en ny.
− Vi har en pågående upphandling för att ta fram kostnads-och åtgärdsförslag för egentligen tre alternativ; att åtgärda de mesta akuta skadorna, att åtgärda alla skador, eller att byta ut bron mot en likvärdig. Svar på förfrågningsunderlaget förväntas komma in i slutet av den här veckan, och därefter blir det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till vilket alternativ vi ska gå vidare med, säger samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson.

Nyheter på Vansbro simhall och gym

2017-03-06 | Simhall
Från och med vecka 10
 
Babysim, 3 månader-2 år, 90 kronor per tillfälle, föranmälan! Gemensam informationsträff torsdagen den 9 mars klockan 13.30.
 
Gymmet öppnar för alla klockan 12.00 måndag, tisdag, onsdag.
 
Cirkelgym klockan 12.00 på torsdagar.
 
Crawlkurs, klockan 17.30 på torsdagar, 600 kronor för 6 gånger, föranmälan.
 
.

Välkommen på informationsmöte om upphandling!

2017-03-06 | Övrig info

Fastighetsenheten vid Vansbro kommun ansvarar för upphandlingen av ramavtal för de områden som berörs inom fastighetssidan. De delar som nu är aktuella för upphandling är arbeten inom bygg, el, golv, ventilation, värme- och sanitet samt målning. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandlingen pågår.

Fastighetsenheten bjuder härmed in till ett informationsmöte där vi berättar om avtalets utformning, samt vilka entreprenader som planeras att handlas upp under 2017.

Vansbro gick 7,8 miljoner plus

2017-03-03 | Övrig info

För sjunde året i rad redovisar Vansbro kommun ett positivt resultat i bokslutet. För 2016 handlade det om 7,8 miljoner kronor, där huvuddelen kommer från kommunstyrelsens extra medel för flyktingmottagande.
− Givetvis är det glädjande med ett positivt resultat i år igen, men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka, säger kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C).

"Att vara stödfamilj berikar vårt liv"- Vansbro kommun söker stödfamiljer och kontaktpersoner!

2017-03-01 | Vård_Omsorg


Benny och Margareta Andersson, som varit stödfamilj åt Ellen i tolv år, berättar att flickan berikar deras liv. Foto: Anna Nyberg.

− Vi är i stort behov av nya stödfamiljer till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder enligt LSS; lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Att vara stödfamilj innebär att man tar emot barnet i sitt hem ungefär två dygn i månaden, berättar LSS-chefen Marianne Brändholm.

När Margareta och Benny Andersson för tolv år sedan bestämde sig för att bli stödfamilj åt Ellen, då två år, visade det sig bli ett beslut som förändrade livet.

Vecka 9 är det sportlovstider på Vansbro simhall & gym

2017-02-26 | Simhall

Vecka 9 är det sportlovstider på Vansbro simhall & gym!

.

Nu börjar Vansbro Simhall och Gym med babysim och rehabbad

2017-02-24 | Simhall− Äntligen har vi fått uppvärmningen att fungera, och på torsdag vecka 10 börjar vi med en babysimkurs, berättar simhallsföreståndare Per Nilsson.
Uppvärmningen av vattnet kommer också att innebära möjlighet för simhallen att erbjuda rehabbad.

Redaktörer - Webmail