Nyhetsarkiv 2017

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Vansbro satsar åter på barn, unga och integration genom Fritidschecken

2017-02-23 | Integration


Integrationschef Alireza Akhondi och kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) gör high five för den nya satsningen på barn, unga och integration genom ett andra år med Föreningsmiljonen. Foto: Anna Nyberg.

För andra året satsar kommunstyrelsen i Vansbro på integration genom att avsätta 1 miljon kronor till det lokala föreningslivet. Även 2017 kommer alla barn mellan 0 och 18 år i kommunen att få en Fritidscheck att lösa in hos valfri förening.
− Oerhört glädjande att våra politiker förstår värdet i Föreningsmiljonen och Vansbromodellen, och att Vansbro kommun åter går i bräschen när det gäller integrationsarbete bland barn och unga, säger integrationschef Alireza Akhondi.

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter i Saltvik

2017-02-22 | Saltviksbron

Vansbro kommun har fått frågor gällande trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på Trafikverkets väg riksväg 26 från Saltvik till centrum, med anledning av stängningen av Saltviksbron. Vi är medvetna om att vägen inte är idealisk som gång- och cykelväg, och arbetar på att finna en lösning.

Grattis till vinnarna!

2017-02-22 | Övrig info

Vi har nu utsett vinnarna i Vansbro kommuns tävling på Hotspot-mässan i Karlstad förra onsdagen. Tävlingen rönte stort intresse och totalt vann tre personer varsin start i Vansbrosimningen, medan tre personer vann varsin Vansbrobuff.

Sportlov i Vansbro kommun!

2017-02-21 | Grundskolan


Foto: Mickan Palmqvist.

Vecka 9 är det sportlov i Vansbro kommun! Det innebär bland annat extraöppet på Mötesplatsen, liksom en rad olika aktiviteter. Sportlovsprogrammet kan du ladda ner här. Glöm inte att du i år kan låna sportlovsutrustning på Fritidsbanken!

Färska befolkningssiffror: Vansbro är inte längre Dalarnas minsta kommun

2017-02-21 | Övrig info

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att befolkningen i Vansbro kommun ökade med 2,5 procent, eller 169 personer, under 2016.
− Vid utgången av december 2016 bodde 6 884 personer i kommunen. Det är den högsta befolkningssiffran sedan 2008, säger kommunens ekonomichef Catarina Willman.
Ökningen innebär att Vansbro går om Orsa kommun i antal medborgare, och är därmed inte längre den minsta kommunen i Dalarna.

bla

2017-02-21 | Grundskolan

 vfdvfsd

Simhallen stängd även på måndag!

2017-02-17 | Simhall

På grund av att veckans reparationsarbeten i omklädningsrummen inte hunnit avslutas helt, så är simhallen stängd även nu på måndag, den 20 februari. Från och med tisdagen den 21 februari öppnas dock hela anläggningen på nytt enligt ordinarie öppettider.

Vi ber om ert överseende med förseningen!
Välkommen!
 

.

Tillfälligt utökad skolskjuts i Saltvik

2017-02-16 | Övrig info

Med anledningen av att Saltviksbron i morgon, fredagen den 17 februari klockan 16.00, stängs av i väntan på renovering/nybygge, har kommunen av trafiksäkerhetsskäl beslutat följande: Under perioden som bron är avstängd kommer även högstadieelever boende i Saltvik, som normalt sett inte är berättigade till skolskjuts, att erbjudas möjlighet att åka med ordinarie bussar till och från skolan.

Kommunstyrelsen i korthet

2017-02-15 | Övrig info

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 14 februari 2017. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering.

Saltviksbron stängs av nu på fredag! The suspension bridge in Saltvik is being closed down!

2017-02-14 | Övrig info


Foto: Anna Nyberg.

This message will follow in english down the page!
Efter besiktning av hängbron i Saltvik har det visat sig att bron är i stort behov av upprustning. Med anledning av det kommer den att stängas för all övergångstrafik från och med fredagen den 17 februari klockan 16.00 och tills vidare.

Redaktörer - Webmail