Nyhetsarkiv 2018

Visar nyheter från kategorin "Bredband"

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Förberedelser inför årets vårflod

2018-03-14 | Övrig info

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år. 

Utökad bevakning av flöden

2018-04-20 | Övrig info

Vansbro kommun utökar bevakningen och rapporteringen när det gäller status för vattenflöden i samband med vårfloden. Uppdaterad information hittar du alltid på vår hemsida vansbro.se. Kommunen har också upprättat ett särskilt telefonnummer för frågor och information angående vårfloden: 0281-750 11. 

Vansbro behöver fler bostäder

2018-04-20 | Övrig info

Nu uppdaterar vi inventeringen av tomma bostäder som kan vara till salu eller för uthyrning. Vi går i dagarna ut med ett brev till fastighetsägare som vi fått tips om i inventeringen och är även intresserade av fler. Får du inget brev under vecka 16, men har en fastighet eller ett hus/lägenhet att sälja/hyra ut får du gärna kontakta oss!

Kommunfullmäktiges sammanträde

2018-04-19 | Övrig info

Korrekt dag och datum för kommunfullmäktiges sammanträde är tisdagen den 24 april klockan 18.00. I veckans utgåva av Vansbrobladet är fel veckodag angiven. 

.

Kommunstyrelsen i korthet

2018-04-11 | Övrig info

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde i Vansbro den 10 april 2018. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut som behandlades under sammanträdet, publiceras efter justering.

Förstärkning av skyddsvall

2018-04-04 | Övrig info

Som en del av kommunens förberedelser inför eventuella höga vattenflöden i vår har nu arbetet med att förstärka den så kallade Norlinvallen påbörjats. Den befintliga vallen kommer i detta skede att höjas cirka 50 centimeter för att skydda mot flöden motsvarande 1986 års nivåer.

Café Unikum stängt

2018-04-04 | Övrig info

På grund av problem med avloppet håller Café Unikum i Medborgarhuset i Vansbro stängt idag onsdag den 4/4. Cafèet beräknas ha öppet som vanligt torsdag den 5/4 klockan 9-15. 

.

Öppettider i påsk

2018-03-28 | Övrig info

Skärtorsdagen den 29 mars stänger växeln i Medborgarhuset klockan 12 och har öppet som vanligt igen tisdagen den 3 april. 

Glad påsk önskar Vansbro kommun!

Vansbro årets LSS-kommun i Dalarna

2018-03-23 | Övrig info

I tisdags tog Vansbro kommuns kommunalråd Stina Munters (C) emot ett diplom med anledning av att kommunen utsetts till årets LSS-kommun i länet. Motiveringen från FUB Dalarna är bland annat att Vansbro har tagit beslut om att bygga ett nytt LSS-boende, återinfört habiliteringsersättningen och har bra ambitioner när det gäller att utveckla nya aktiviteter för brukare. 

Bygget av det nya LSS-boendet är påbörjat och idag inleddes arbetet med att resa väggarna.

Snöröjning av tak

2018-03-15 | Övrig info
Torsdagen den 15/3 och fredagen den 16/3 kommer Vansbro kommun i förebyggande syfte att skotta taket på den del av Vansbro utbildningscenter som inrymmer Lärcentrum. Rektor på VDUF har i samråd med Vansbro kommun beslutat utrymma lokalen under skottningen. Taket består av två takdelar där den övre delens snömängd kan komma rasa ner på det undre taket.
 

Redaktörer - Webmail