Nyhetsarkiv 2018

Prenumerera på nyheter från Vansbro.se

Fritidschecken 2018

2018-08-09 | Övrig info
Fritidschecken 2018 har skickats hem till alla i åldrarna 0-18 år i Vansbro kommun. Endast en fritidscheck per person får användas. En lista över de föreningar och verksamheter där Fritidschecken kan lösas in hittar du här. 

 

Vattenproblem i Äppelbo

2018-08-07 | Övrig info

För tillfället är flera hushåll utan vatten i Äppelbo. Felet beror på ett strömavbrott och beräknas vara åtgärdat klockan 11.45. För mer information kontakta Dala vatten och avfall via telefon 020-200210 eller www.dalavattenavfall.se 

Fortfarande förbud att elda

2018-08-02 | Räddningstjänsten


2 augusti 2018, kl. 13:45

Tänk på att eldningsförbud fortfarande gäller i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser i Vansbro kommun.
Förbudet gäller även campingplatser, stormkök eller engångsgrillar. Undantaget är dock att grilla på din egen tomt.

.

Tillåtet att grilla på egen tomt men inte att grilla eller elda på allmän mark i Vansbro kommun

2018-07-31 | Räddningstjänsten

 

Tisdag 31 juli 2018, kl. 14.25

Det är åter tillåtet att grilla på egen tomt men inte att grilla eller elda på allmän plats i Vansbro kommun.

MSB omprövade under gårdagen rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om det skärpta eldningsförbud som meddelades den 25 juli och MSB drar nu tillbaka sin tidigare uppmaning att införa totalt eldningsförbud.

.

Samråd för detaljplan Bäckaskog

2018-07-30 | Övrig info

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen innan den bearbetas inför granskning.

Samråd pågår mellan 27 juli och 5 september 2018.


.

Allvarligt läge i Dalarna

2018-07-26 | Räddningstjänsten

Det torra och varma vädret gör att risken för bränder i skog och mark är extremt stor.

Följ eldningsförbudet, som enligt beslut från Länsstyrelsen 25 juli omfattar alla platser utomhus, även på egen tomt. Det gäller för alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

.

Utökat eldningsförbud i Vansbro kommun

2018-07-25 | Räddningstjänsten

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har idag gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. 

Därför har Länsstyrelsen fattat beslut om ett utökat eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Information om eldningsförbud på flera språk

2018-07-24 | Övrig info

Just nu har vi många turister och bärplockare i länet som kan vara svåra att nå med information om det rådande eldningsförbudet. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram information på flera olika språk, se bild nedan. 

Information i tryckt form finns att hämta i kommunkontorets reception.

Information om eldningsförbud på flera språk (pdf)

Information från räddningstjänsten

2018-07-20 | Räddningstjänsten

Högsta brandrisk 5E råder och därför kvarstår eldningsförbudet och förväntas göra det en lång tid framöver.

Nu kan minsta gnista antända skog och mark och på grund av den långvariga torkan så blir bränder nu mycket svårsläckta. Under fredagen har brandrök dragit in över stora delar av vår kommun men denna härrör från de stora skogsbränderna och kommer inte från pågående brand i kommunen.

.

Godkända badvattenprover

2018-07-10 | Övrig info

Miljökontoret har tagit badvattenprover vid de kommunala badplatserna Närsjön, Glatjärn, Gensen och Ticknäs. Analyssvaren visar på godkända resultat även i år.

Viktigt att komma ihåg vid de kommunala strandbaden är att det inte finns några badvakter. Håll därför koll på varandra och hjälp också till att hålla det rent och snyggt ute vid badplatserna. 

Redaktörer - Webmail