Information om den nya influensan

All information om den nya influensan hittar du på Landstinget Dalarnas webbplats. Den nya influensan A(H1N1), tidigare kallad svininfluensan, är ett nytt influensavirus. I juni uppgraderades influensan till pandemi av WHO. En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. För de allra flesta är det en ofarlig men ibland obehaglig sjukdom som går över på några få dagar.
 

Vilket ansvar har kommunerna?

Kommunen driver många verksamheter som måste fungera även vid en kris, så som till exempel en pandemi. Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter, t ex inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning och ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget.
 

Så skyddar du dig mot smitta

All influensa, även den nya influensan A(H1N1), smittar via droppar från saliv, nysningar och hosta. Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs nära kontakt med den smittade för att själv drabbas.
Tänk på att undvika nära kontakt med personer som du vet är sjuka. Om du själv är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan. Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk och tvätta händerna ofta med tvål och/eller handsprit.
Informationen kommer från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.
Information om influensan, vaccinationer med mera publiceras löpande på Landstinget Dalarnas webbplats.
 
Mer information
Utvecklingen av den nya influensan kan följas på den nationella portalen för krisinformation, www.krisinformation.se,  där ansvariga myndigheter i Sverige samlar sin information.
 
Ring 020-20 20 00 för att få svar på allmänna frågor om den nya influensan. Ansvariga myndigheter besvarar dina frågor.
För råd vid sjukdom ring sjukvårdsrådgivningen, 11 77.

 

Senast uppdaterad: 10 februari 2010
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Hälsostrateg

Redaktörer - Webmail