Översvämningar

Här hittar du information om vårfloden och risker för översvämmning i Vansbro kommun. Du hittar länkar till information som kan vara bra att känna till inför en kommande vårflod. 

Allmäna förberedelser

  • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna. 
  • Ta reda på risken för översvämmning där du bor. 
  • Du som fastighetsägare ansvarar för att skydda din egendom. 
  • Tänk på att en översvämmning kan få följdeffekter - läs mer här

Om du bor i ett område som riskerar att svämmas över

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem - läs mer här
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämmning hotar
  • Planera för barriärer - läs mer här
  • Flytta känsliga och värdefulla föremål från källare. 
  • Kontrollera din hemförsäkring, ditt försäkringsbolag kan ha särksilda tips och villkor. 

Via nedanstående länkar hittar du vattnets beräknade utbredning i Vansbro kommuns olika delar vid ett så kallat klimatanpassat 100-årsflöde. Ett klimatanpassat 100-årsflöde motsvarar ungefär de vattennivåer som uppmättes i samband med vårfloden 1986. Hur stor vårfloden blir beror främst på tre faktorer: snölager, snabb avsmältning och regn. Det är därför viktigt att ha i åtanke att vattennivån kan komma att bli högre än vad som visas på kartorna. 

 

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Säkerhetssamordnare

Kontakt

Tf. Räddningschef
Thomas Carlsson
0281-752 05
thomas.carlsson@vansbro.se

Säkerhetssamordnare
Niclas Jolhammar
0281-752 27
niclas.jolhammar@vansbro.se

Kommunikatör
Per Wikström
0281-750 22
per.wikstrom@vansbro.se

Redaktörer - Webmail