Översvämningar

Här hittar du information om vårfloden och risker för översvämmning i Vansbro kommun. Du hittar länkar till information som kan vara bra att känna till inför en kommande vårflod. 

Vansbro kommun utökar bevakningen och rapporteringen när det gäller status för vattenflöden i samband med vårfloden. 

Vid brandstationen i Vansbro (mot värmeverket) finns det nu ett antal olika alternativ av barriärer för invallning uppställda i demonstrationssyfte.  

Allmäna förberedelser

 • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna. 
 • Ta reda på risken för översvämmning där du bor. 
 • Du som fastighetsägare ansvarar för att skydda din egendom. 
 • Tänk på att en översvämmning kan få följdeffekter - läs mer här

Om du bor i ett område som riskerar att svämmas över

 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem - läs mer här
 • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämmning hotar
 • Planera för barriärer - läs mer här
 • Flytta känsliga och värdefulla föremål från källare. 
 • Kontrollera din hemförsäkring, ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips och villkor. 

   

Täcklock inför vårfloden

Fastighetsägare som riskerar att drabbas av årets vårflod kan nu hämta täcklock på brandstationen i Vansbro. Täcklocken placeras över brunnar i exempelvis källare för att förhindra att vatten stiger upp. Ring gärna innan hämtning av täcklock för att vara säker på att det finns personal på plats, telefonnummer 0281-752 25. 

Via nedanstående länkar hittar du vattnets beräknade utbredning i Vansbro kommuns olika delar vid ett så kallat klimatanpassat 100-årsflöde. Ett klimatanpassat 100-årsflöde motsvarar ungefär de vattennivåer som uppmättes i samband med vårfloden 1986. Hur stor vårfloden blir beror främst på tre faktorer: snölager, snabb avsmältning och regn. Det är därför viktigt att ha i åtanke att vattennivån kan komma att bli högre än vad som visas på kartorna. 

 

 

Senast uppdaterad: 19 december 2018
Uppdaterad av: Niclas Jolhammar
Informationsansvarig: Säkerhetssamordnare

Redaktörer - Webmail