Pedagogisk omsorg, familjedaghem - verksamhet i hemmiljö!

För dig som söker en mindre barngrupp i hemmiljö för ditt barn, tillsammans med andra barn i åldrarna 1- 6 år.
 
Verksamheten sker i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter med en vuxen som möter barnens enskilda behov och ger dem möjlighet att stärka sin trygghet, självkänsla och förmåga att ta ansvar.
Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Därför planerar vi dagen med utgångspunkt från barnens intressen, fantasier och val av aktiviteter.
 
En dag i veckan arbetar vi tillsammans i våra arbetslag för att ha gemensamma aktiviteter med barnen och därigenom träna på det sociala samspelet i större grupp.
 
Vi arbetar efter skolverkets Allmänna Råd och förskolans Läroplan.
 
På följande orter finns pedagogisk omsorg; Vansbro, Dala - Järna och Äppelbo.

Om ni är intresserade så ring oss gärna så berättar vi mer. 

OBS!

Måndagen den 11 februari 2019 är förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen stängda på grund av utvecklingsdag för personalen.   

 

Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Chef för pedagogisk omsorg
Ulrika Johansson
Telefon: 0281-750 57
E-post

Administratör
Tina Berglund
Telefon: 0281-750 58
E-post

Telefonnummer till lokalerna
Dala-Järna (Trollebo)
Telefon: 0281-753 36

Vansbro (Tomtebo)

Telefon: 0281-750 68

Redaktörer - Webmail