Pedagogisk omsorg

 
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn i samma åldrar som barn i förskolan. Kommuner ska sträva efter att tillhandahålla pedagogisk omsorg om vårdnadshavare önskar det.

I Vansbro kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. De som arbetar i denna form av pedagogisk omsorg tillhör yrkesgruppen dagbarnvårdare. I Vansbro kommun finns pedagogisk omsorg i Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo. Verksamheten är öppen för barn i åldrarna 1-5 år.

Skillnaden mellan förskola och pedagogisk omsorg för barn 1-5 år är att förskolan är en egen skolform, förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 98, och att det finns krav på högskoleutbildad personal. 
För den pedagogiska omsorgen finns Allmänna råd för pedagogisk omsorg, råd från Skolverket som bör följas, men där också Lpfö 98 är vägledande.

För att bedriva pedagogisk omsorg ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten är dock ingen egen skolform.

Inom den pedagogiska omsorgen i Vansbro kommun är målsättning att barn och föräldrar ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga. Genom leken ges barnen möjlighet att utvecklas språkligt, motoriskt och socialt. Leken ges stort utrymme i verksamheten. I verksamheten arbetas det aktivt för att motverka kränkningar och det läggs stor vikt vid barnens möjlighet till inflytande.

I respektive kommundel finns en gemensam lokal, där personal tillsammans med barnen träffas en dag per vecka.

I Lokal arbetsplan för pedagogisk omsorg beskrivs arbetet med verksamheten.   

Är ni intresserade av plats, kan ni ställa ert barn i kö redan nu!
Ni är också välkomna att besöka verksamheten.
Kontakta oss på onsdagar då vi har verksamheten förlagd till lokal på något av följande telefonnummer: 

Dala-Järna (Trollebo), telefon: 0281-75 336
Vansbro (Tomtebo), telefon: 0281-75 068
Äppelbo (Kottebo), telefon: 0281-75 302

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Chef för pedagogisk omsorg
Ulrika Johansson
Telefon: 0281-750 57
E-post

Administratör
Sofia Jonsson
Telefon: 0281-750 58
E-post

Telefonnummer till lokalerna
Dala-Järna (Trollebo)
Telefon: 0281-753 36

Vansbro (Tomtebo)

Telefon: 0281-750 68

Äppelbo (Kottebo
)
Telefon: 0281-753 02

Redaktörer - Webmail