Socialpsykiatri

Boendestöd och stödboende för vuxna med psykiskt funktionshinder
Vansbro kommun erbjuder olika former av stöd till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter i vardagen.

Boendestöd
Att ha boendestöd handlar om att få den hjälp du behöver för att du själv ska kunna utföra dina dagliga sysslor, och klara av ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd är en hjälp du kan få efter beslut från en biståndshandläggare.

Via boendestödet kan du få:
- stöd till att utföra praktiska arbetsuppgifter i din vardag
- hjälp att bryta eventuell isolering och ensamhet
- motivation och uppmuntran till att förändra negativa mönster som försvårar livet
- hjälp att skapa rutiner och struktur i vardagen.

Stödboende
Vansbro kommun har anvisningsrätt till ett antal, delvis handikappanpassade lägenheter med tillgång till stödinsatser vissa tider på dygnet. Den enskilde skriver kontrakt med Stiftelsen Vansbrohem. Lägenheterna har en begränsad möjlighet till service. Anvisning av lägenheterna görs av enhetschefen för socialpsykiatri, se kontaktuppgifter.

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Enhetschef

Kontakt

Enhetschef
Anna-Karin Nygårdhs
Telefon: 0281-751 58
E-post

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid vardagar
                 klockan 10 - 12
E-post

Redaktörer - Webmail