Avgifter/taxa

Från och med 1 januari 2018 höjdes inkomsttaket för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och avgifterna blir enligt följande.
Maxtaxa (innebär ett tak för högsta avgift, från och med 1:a januari 2018 är inkomsttaket 46.080:-)

Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 1-2 år:

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 382 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 922 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 3-5 år:

HELTID 

Mer än 25 timmar per vecka. Reducering med 3/8 avgår för allmän förskola september till maj.

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 382 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 922 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

DELTID 

Vid placerng mindre än 25 timmar per vecka debiteras 70 procent av maxtaxan. Reducering med 3/8 avgår för allmän förskola september till maj.

Barn 1: 3 procent  av inkomsten, högst 968 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 645 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 323 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift.

Högsta avgift i fritidshem, 6-12 år:
Barn 1: 2 procent  av inkomsten, högst 922 kronor per månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Handläggare
Tina Berglund
Telefon: 0281-750 58
E-post

Redaktörer - Webmail