Elevhälsan

Elevhälsans övergripande uppdrag är att bidra till en god lärandemiljö och att främja elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling. Ambitionen är att arbeta förebyggande.
Uppdraget innebär också att främja hälsan hos alla elever men med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Elevhälsan i Vansbro består av skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger.

Skolhälsovård:
Skolhälsovårdens uppgift är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården ska vara främst förebyggande. Den ska omfatta häloskontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Elevvård:
Skolkurators uppdrag är att stödja eleverna i lärandet i skolan samt undanröja hinder för elevernas lust att lära och utvecklas. De ska bidra till en trygg och trivsam miljö som främjar lärande och god allmän utveckling. Skolkurator ska främja måluppfyllelse genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen.

 

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Marit Andersson

Kontakt

Skolsköterska
Parkskolan, Berghedens skola
Eva Svensson
Telefon: 0281-753 37

Skolsköterska
Smedbergsskolan år 3-9

Anna-Karin Mabergs
Telefon: 0281-751 12
E-post

Skolsköterska
Nederborgs skola, Myrbacka skola

Maria Englund
Telefon: 0281-753 47
E-post

Skolkurator årskurs F-6
Nederborgs skola, Myrbacka skola, Parkskolan, Berghedens skola och Ungdomsmottagningen

Thomas Roslund
Telefon: 0281-751 31
E-post

Skolkurator Smedbergsskolan årskurs 4-9 
Lars Lindberg
Telefon: 0281-75059
E-post

Mia Nugoz
Telefon: 0281-75142
E-post
 


 

Redaktörer - Webmail