Friskola

I Vansbro kommun finns en friskola som heter Olympicaskolan och ligger i Skålö Dala-Järna.
 

Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman - ägare - än de som anordnas av kommunen eller landstinget. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Det finns också fristående särskolor, vilka oftast är integrerade vid en fristående grundskola samt fristående gymnasiesärskolor. Fristående förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående grundskola eller särskola.

(Källa: Friskolornas Riksförbund)

 

Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Olympicaskolan
Skålö 27
780 51 Dala-Järna

Telefon skola: 0225-25 65 71
Telefon förskola: 0225-25 65 76
skalo@olympicaskolan.com

Redaktörer - Webmail