Familjecentrum - öppen förskola

Familjecentrum är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med
barn upp till sex år. Här samverkar flera yrkeskategorier från kommun, landsting och Svenska kyrkan kring förebyggande och stödjande insatser för familjer med barn. På familjecentrum möter man som besökare förskollärare, specialpedagog, socialsekreterare, personal från den allmänna mödra- och barnhälsovården samt församlingsassistent.

Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa och förebygga ohälsa hos föräldrar och barn.

Familjecentrum i Vansbro kommun är en mötesplats för föräldrar och barn, där man kan träffas och lära av varandra, där man också på ett enkelt sätt ska kunna få kontakt med personer med faktakunskaper från de olika verksamheterna.

I Vansbro görs det genom en öppen förskola som bedrivs av en församlingsassistent och en förskollärare. Där ges barnen möjlighet till pedagogiska lekar med andra barn, under handledning av föräldrar och professionell personal.

Lokal: Vansbro kyrkcentrum, Moravägen, Vansbro.

Öppettider:

Måndag 09.30 - 11.30
Tisdag 09.30 - 11.30
Torsdag 09.30 - 11.30

 

Babycafé
Det arrangeras även ett babycafé för föräldrar och barn upp till ett år en gång i veckan, måndagar klockan 12.30-14.30. Välkomna!
 

Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Kontakt
Brit-Marie Gråbo-Olsson
E-post

Församlingassistent Svenska kyrkan
Telefon: 0281-757 13
072-515 17 10
 

Redaktörer - Webmail