Skolplan

Enligt skollagen ska det finnas en kommunal skolplan som visar hur kommunens skolor ska fungera och utvecklas. Det ska framgå av skolplanen vilka åtgärder som kommunen planerar för att uppnå de nationella målen som finns i läroplaner och skollag.

Den kommunala skolplanen i Vansbro kommun omfattar hela barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde dvs. barnomsorg, grundskola, fritidsgårdar, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Skolplanen för Vansbro kommun hittar du under fliken ladda ner till höger om dig. 

 

Senast uppdaterad: 2 juni 2010
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Assistent

Redaktörer - Webmail