Förskola

I Vansbro kommun har vi sex kommunala förskolor:

Lillgården och Älvan i Äppelbo
* Mossebo och Jofsen i Vansbro 
* Skogsgläntan i Dala-Järna
* Varglyan i Nås.

_____________________________________________________

Partnersamverkan med Högskolan Dalarna
Förskollärarstuderande
Välkommen till vårt partnerområde som student på Högskolan Dalarna.
Din första verksamhetsförlagda utbildningsperiod (VFU) inleds med gemensamma introduktionsdagar hösten-2018. Där får du bland annat information om Vansbro kommuns förskoleverksamhet och du får träffa din handledare.
Du kommer sedan att ingå i ett arbetslag på förskolan där du får handledning av en erfaren förskollärare. Under din VFU är du en naturlig del i arbetslaget där du kommer att delta i det dagliga pedagogiska arbetet. Du får också möjlighet att delta på våra arbetsplatsträffar och träffar med specialpedagog. Hos oss kommer du att få planera, verkställa och utvärdera dina tankar och erfarenheter för att föra din utveckling framåt.

 

Vansbro kommun har partnersamverkan med följande förskolor VarglyanSkogsgläntan och Jofsen 

 

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2018
Uppdaterad av: Sofia Jonsson
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Förskolechef
Kerstin Rälg
Telefon: 0281-753 73
E-post

Förskolechef
Ulrika Johansson
Telefon: 0281-750 57
E-post

Administratör
Sofia Jonsson
Telefon: 0281-750 58
E-post

Specialpedagog
Doris Olsson
Telefon: 0281-750 62
E-post

Redaktörer - Webmail