Varglyan Nås


Foto: Anna Nyberg.

Välkommen till förskolan Varglyan!
 
Vi vill att alla som kommer till förskolan ska mötas med respekt och utifrån sina egna förutsättningar. På Varglyan är det viktig med trygghet, både för barn och vuxna. Den dagliga dialogen med vårdnadshavare är hos oss betydelsefull, för att ge dem möjlighet att få inblick i och inflytande över verksamheten. Läroplanen är ett av våra styrdokument och den hålls hela tiden levande i arbetet på förskolan. På vår förskola utgår vi från att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. En viktig del i detta arbete är miljön.
 
För att skapa spännande och utmanande lek- och lärmiljöer som gynnar varje barns utveckling är miljön hos oss föränderlig. I skapandet av de olika miljöerna är barnen delaktiga och ges möjlighet till inflytande. Även utemiljön ser vi som en lärmiljö, både den planerade miljön på förskolegården och skogen som vi har gångavstånd till. Förskolegården erbjuder barnen möjligheter att till exempel cykla, gunga, leka i sandlådan, balansera och klättra.
 
På förskolan Varglyan finns idag tre avdelningar: Blåbär, Lingon och Hallon. Här arbetar för närvarande 3 förskollärare och 5 barnskötare som är fördelade på de tre avdelningarna.
 

 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Skolassistent

Kontakt

Förskolechef
Marie Wedin
Telefon: 0281-753 73
E-post

Administratör
Tina Berglund
Telefon: 0281- 750 58
E-post

Blåbär 1-2 år
Telefon: 0281-753 70

Lingon 2-3 år
Telefon: 0281-753 71

Hallon 4-5 år
Telefon: 0281-753 45

Besöksadress:
Storängsvägen 7
780 53 Nås 

Redaktörer - Webmail