Lillgården Äppelbo


Foto: Anna Nyberg.

Förskolan Lillgården finns på området Bergheden, granne med äldreboende, närhet till skogen, skola, fritids och förskoleklass.

Vi arbetar utifrån vår läroplan och märkvärdiggör barns lärande genom kort, bild och tal.

Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med föräldrar och barn därför satsar vi på en flexibel inskolning. Där läggs grunden för ett livslångt lärande.

Vi respekterar varje barns olikheter genom en väl avvägd dagsrytm, aktiviteter, material och utevistelse i en trygg miljö.

Vi har en avdelning för barn mellan ett och fem år.

Senast uppdaterad: 8 november 2017
Uppdaterad av: Sofia Jonsson
Informationsansvarig: Skolassistent

Kontakt

Förskolechef
Margareta Persson
Telefon: 0281-750 57
E-post

Administratör
Sofia Jonsson
Telefon: 0281-750 58
E-post

Besöksadress:
Bergheden 14
780 54 Äppelbo
Telefon: 0281-753 07
 

Redaktörer - Webmail