Lillgården Äppelbo


Foto: Anna Nyberg.

Förskolan Lillgården finns på området Bergheden, granne med äldreboende, närhet till skogen, skola, fritids och förskoleklass.

Vi arbetar utifrån vår läroplan och märkvärdiggör barns lärande genom kort, bild och tal.

Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med föräldrar och barn därför satsar vi på en flexibel inskolning. Där läggs grunden för ett livslångt lärande.

Vi respekterar varje barns olikheter genom en väl avvägd dagsrytm, aktiviteter, material och utevistelse i en trygg miljö.

Vi har en avdelning för barn mellan ett och fem år.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Skolassistent

Kontakt

Förskolechef
Marie Wedin
Telefon: 0281-753 73
E-post

Administratör
Tina Berglund
Telefon: 0281-750 58
E-post

Besöksadress:
Bergheden 14
780 54 Äppelbo
Telefon: 0281-753 07
 

Redaktörer - Webmail