Skogsgläntan Dala-Järna


Foto: Anna Nyberg.

Välkommen till förskolan Skogsgläntan!
 

Förskolan Skogsgläntan ligger i natursköna Kvarnåker i utkanten av Dala-Järna.

Skogsgläntan består idag av 3 avdelningar:
Blåmesen 13 barn, 2 förskollärare och 1 barnskötare
Ekorren 16 barn och 3 förskollärare
Björnen 17 barn, 1 förskollärare och 2 barnskötare

En dag i veckan huserar även pedagogisk omsorg här i en liten egen avdelning som heter Trollebo.

I våra lokaler låg tidigare Kvarnåker skola och tack vare det så har vi tillgång till en helt egen gymnastikhall och en väl tilltagen skolgård. Vi har även en mindre gård på baksidan och ett gapskoja i skogen intill förskolan. Vi på Skogsgläntan låter arbetet med Grön Flagg genomsyra våra verksamheter. På våren och sommaren planterar vi grönsaker och blommor med barnen som vi sen skördar på hösten och har en skördefest. Där vi bla gör vårt eget äppelmos av äpplen från våra egna äppelträd. Det är viktigt för oss att inspirera barnen att vilja ta vara på vår miljö och lära sig om ett hållbart miljöarbete samt kretsloppet i naturen.

Vi lägger stor vikt vid god samverkan med föräldrar. Vi strävar efter en öppen, positiv och respektfull dialog. Föräldrarna ska känna sig delaktiga i vår verksamhet så att barnet får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

På Skogsgläntans förskola vill vi att alla, såväl barn som vuxna, ska få känna sig sedda och trygga. Skogsgläntans förskola genomsyras av ett bekräftande och inlyssnande förhållningssätt där vi tror på att glädje, gemenskap och engagemang får individen att växa. Eftersom vi arbetar kontinuerligt med ett av våra viktigaste styrdokument: Plan mot kränkande behandling är vår vision är att inget barn någonsin skall känna sig kränkt eller illa behandlat på Skogsgläntans förskola.

På vår förskola strävar vi efter att se och bekräfta varje barn utifrån sina behov. Med hjälp av närvarande pedagoger vill vi skapa en trygg, rolig och utmanande lärmiljö för varje barn, där barnens självkänsla och självförtroende kan växa.

 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Skolassistent

Kontakt

Förskolechef
Marie Wedin
Telefon: 0281-753 73
E-post

Administratör
Tina Berglund
Telefon: 0281-750 58
E-post

Blåmesen 1-3 år
Telefon: 0281-753 34

Björnen 3-5 år
Telefon: 0281-753 32

Ekorren 3-5 år
Telefon: 0281-753 33

Besöksadress:
Engmans väg 2
780 51 Dala-Järna

Redaktörer - Webmail