Grundskola

Grundskolans i Vansbro kommun är indelad i följande rektorsområden:
 
Vansbro och Äppelbo
Parkskolan F-3 med tillhörande fritidshem.
Berghedens skola F-6 med tillhörande fritidshem.

Smedbergskolan 
Smedbergsskolan 4-9 med tillhörande fritidshem, samt fritidsgården Tandtrollet.

Dala-Järna och Nås
Myrbacka skola 4-6, fritidshemmet Myrstacken, Nederborg skola F-3 med tillhörande fritidshem. 

Elevhälsan
Skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och specialpedagoger.

___________________________________________________________
 

Senast uppdaterad: 14 november 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Nederborg skola
och Myrbacka skola
Rektor
Susanne Kock
Telefon: 0281-753 40
E-post

Bergheden och Parkskolan
Rektor
Maria Alfredsson
Telefon: 0281-751 39
E-post

Smedbergsskolan
Rektor
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
E-post

Ladda ner

Redaktörer - Webmail