Grundskola


 

Skolorna i Vansbro kommun är lärande och växande miljöer med en tydlig inriktning på goda kunskaper där allas lika värde och unika gåvor respekteras och främjas.

Organisation
Grundskolans verksamhet är indelad i rektorsområden enligt nedan:
 
Vansbro och Äppelbo
Parkskolan F-3 med tillhörande fritidshem.
Berghedens skola F-6 med tillhörande fritidshem.

Smedbergskolan 
Smedbergsskolan 4-9 med tillhörande fritidshem, samt fritidsgården Tandtrollet.

Dala-Järna och Nås
Myrbacka skola 4-6, fritidshemmet Myrstacken, Nederborg skola F-3 med tillhörande fritidshem. 

Elevhälsan
Skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och specialpedagoger.

___________________________________________________________
 Projektet "Skapande skola"

I den ordinarie undervisningen förekommer samarbete i många av skolans ämnen med det lokala kommunbiblioteket och dess filialer. Tematiska samarbeten med lokala kulturutövare förekommer från och till. Historiskt har i kommunen bedrivits försöksverksamhet med en obligatorisk kulturskola, som dock pga sviktande ekonomiska resurser lades ner för några år sedan. 

Projektet "Skapande skola" skulle kunna återuppliva en del av den kultursatsning som denna försöksverksamhet stod för, t ex engagemanget av drama-, bild- och musik/danspedagog som stödjare för lärare i ordinarie undervisningen.

-> Läs vår handlingsplan (se länk i högerspalten)
-> Läs mer om projektet på Kulturrådets web

 

Senast uppdaterad: 15 november 2017
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Nederborg skola
och Myrbacka skola
Rektor
Susanne Kock
Telefon: 0281-753 40
E-post

Bergheden och Parkskolan
Rektor
Maria Alfredsson
Telefon: 0281-751 39
E-post

Smedbergsskolan
Rektor
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
E-post

Redaktörer - Webmail