Berghedens skola Äppelbo F-6


Foto: Anna Nyberg.

Vår profil
Vi arbetar helhetsinriktat, i en flexibel organisation med åldersblandade grupper, där alla vuxna ska känna alla barn. Vi ser medvetet till att det blir naturligt för barnen att vilken vuxen som helst i vår organisation kan komma in i gruppen. Vi strävar efter att göra barnen delaktiga och ansvarstagande i sin lärprocess.

Våra mål i verksamheten är att alla ska:
* Känna sig trygga och välkomna
* Mötas av vänlighet, omtanke, hänsyn, respekt och tolerans
* Utveckla en sund självkänsla, samtidigt som man kan fungera i grupp
* Ta ansvar för sitt lärande och vet att det egna arbetet är viktigt och att ens åsikt räknas
* Är medvetna om miljön och dess betydelse för hälsan
* Får användning för sin naturliga nyfikenhet
* Kan skratta tillsammans, men inte åt sånt som gör andra ledsna
* Känner livsglädje och framtidstro

Trivselregler:
* Vi ska gå inomhus
* Vi ska lyssna på varandra
* Vi ska ha arbetsro
* Vi ska vara snälla
* Vi ska sitta på våra platser
* Vi ska räcka upp handen.
* Vi ska visa varandra RESPEKT

Berghedens skola inrymmer grundskola årskurs 1-6, förskoleklass och fritidshem.

Skolan ligger på Ovanheden i lokaler där det även finns biblioteksfilial och idrottshall.Skolan har sex grundskollärare, tre förskollärare och en barnskötare, samt några ambulerande lärare. Samverkar med förskola och familjedaghem.

Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Maria Alfredsson
Telefon: 0281-751 39
E-post

Assistent
Annika Holtmoen
Telefon: 0281-753 38
E-post

Personalrum
Telefon: 0281-753 01

Förskoleklass/fritidshem
Telefon: 0281-753 03

Skolsköterska
Telefon: 0281-753 37

Matsal
Telefon: 0281-753 05

Besöksadress
Berghedensskola
Ovanheden 13
780 54 Äppelbo

Redaktörer - Webmail