Myrbacka skola Dala-Järna


Foto: Anna Nyberg.

Myrbacka skola finns i nybyggda och moderna lokaler och är en skola från årskurs 4-6. Det går cirka 100 elever på skolan. Skolan ligger i Dala-Järna i Vansbro kommun och har sitt upptagningsområde i Nås och Dala-Järna.
 
På skolan arbetar  legitimerade lärare tillsammans med övriga resurspersonal. Personalen har fortbildat sig i Skolverkets egna satsningar i form av matematiklyft, läslyft och specialpedagogiklyft.
 
Det  arbetas aktivt på skolan med trygghet och studiero för eleverna. Det görs ett förebyggande och främjande arbete för att eleverna ska känna sig trygga i skolan. Hur arbetet görs finner ni i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Skolan har en stor skolgård, med bland annat en fotbollsplan och en skridskobana som inbjuder till rörelse och aktivitet.
Skolan har tillgång till en stor och välutrustad idrottshall och ett eget skolbibliotek.

 

På skolan finns också ett fritidshem, Myrstacken för elever boende i Dala-Järna.

 

Senast uppdaterad: 27 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Skolintendent

Kontakt

Rektor
Susanne Kock
Telefon: 0281-753 40
E-post

Specialpedagog
Helena Lindkvist
Telefon: 0281-753 75
E-post

Assistent
Annika Holtmoen
Telefon: 0281-753 38
E-post

Röda skolan
Telefon: 0281-753 43

Personalrum
Telefon: 0281-753 43

Kök
Telefon: 0281-753 46

Fritidshemmet Myrstacken
Telefon: 0281-753 42

Skolsköterska
Telefon: 0281-753 47

Besöksadress
Skolvägen 2
780 51 Dala-Järna
 

Redaktörer - Webmail