Nederborg skola Nås


Foto: Anna Nyberg.

Nederborg skola finns i moderna lokaler och är en skola från förskoleklass till år tre. Det går cirka 130 elever på skolan. Skolan ligger i den östra delen av Vansbro kommun och har sitt upptagningsområde i Nås och Dala-Järna.

På skolan arbetar en hög andel legitimerade lärare och förskollärare tillsammans med övriga resurspersonal. Personalen har fortbildat sig i Skolverkets egna satsningar i form av matematiklyft och läslyft.

Det  arbetas aktivt på skolan med trygghet och studiero för eleverna. Det görs ett förebyggande och främjande arbete för att eleverna ska känna sig trygga i skolan. Hur arbetet görs finner ni i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolan har en stor skolgård, med bland annat en fotbollsplan och en skridskobana som inbjuder till rörelse och aktivitet.

Skolan har tillgång till en stor och välutrustad idrottshall och ett eget skolbibliotek.

Senast uppdaterad: 27 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Susanne Kock
Telefon: 0281-753 40
E-post

Specialpedagog
Helena Lindkvist
Telefon: 0281-753 75
E-post

Assistent                                                                                                 Annika Holtmoen 
Telefon: 0281-753 38
E-post

Personalrum
Telefon: 0281-753 77

Kök
Telefon: 0281-753 78

Idrottshall
Telefon: 0281-753 79

Skolsköterska                                                                                             
Telefon: 0281-753 47

Nederborgs fritidshem
Telefon: 0281-753 76

Besöksadress
Nederborg skola
Skolvägen 2
780 53 Nås

Redaktörer - Webmail