Parkskolan Vansbro


Foto: Anna Nyberg.

Välkommen till Parkskolan
 
Parkskolan är en F-3-skola som ligger centralt i Vansbro. Vi har nära till bibliotek och simhall men också nära till naturen och skidstugan. Vårt upptagningsområde speglar ett tvärsnitt av samhället och till hösten -18 beräknas vi ha ca 90 elever. Vår förskoleklass med ca 25 elever finns i en annan lokal, Triangeln ca 500 meter från skolan, där finns också fritids för F-1. För våra elever i 2-3 har vi fritids på Smedbergsskolan, en 4-9 skola belägen ca 500 m bort. Där äter vi också lunch varje dag och treorna har sin slöjd där. Vi har en stor inhägnad skolgård och en fotbollsplan bredvid som vi också utnyttjar. Där förlägger vi idrottslektioner när de inte äger rum inne i idrottshallen.
 
Vi arbetar aktivt med trygghet och trivsel och har ett Trygghetsteam som träffas två gånger per månad där vi arbetar för att förebygga kränkande behandling. Vi är också delaktiga i kommunens satsning på TMO, traumamedveten omsorg. Dessutom leder våra rastvärdar organiserad rastverksamhet varje dag.
 
Till hösten startar Vansbros skolor upp Ljungbergsfondens projekt med NTA-lådor, ett no- och teknikmaterial, för att säkerställa kvaliteten i undervisningen. Vi har på skolan valt att ha gemensamt läromedel i matte, svenska och engelska som också används interaktivt. På skolan arbetar pedagoger utbildade i utomhuspedagogik och del av undervisningen i till exempel matte, svenska och no förläggs utomhus. Vi vill med detta skapa goda grundkunskaper i alla ämnen, säkra läs- och skrivinlärning, läsförståelse, grundläggande taluppfattning och förståelse för matematiska begrepp. Vår ledstjärna är lust, glädje och trivsel.
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Maria Alfredsson
Telefon: 0281-751 39
E-post

Assistent
Annika Holtmoen
Telefon: 0281-753 38
E-post

Specialpedagog:
Telefon: 0281-750 65

Personalrum/sjukanmälan
Telefon: 0281-750 75

Skolsköterska:
Telefon: 0281-753 37

Besöksadress
Parkgatan 6
780 50 Vansbro

Förskoleklass och fritidshem
Triangeln
Telefon: 0281-750 85 
Besöksadress
Norra Allégatan 12
780 50 Vansbro 

Redaktörer - Webmail