Parkskolan Vansbro


Foto: Anna Nyberg.

Personalen på Parkskolan årskurs F-3 möter eleven med hänsyn, tydlighet och respekt.

Vi arbetar för att ge eleven ökad självkänsla, förmedlar kunskap, ger trygghet, uppmuntran och vägledning, jobbar förebyggande mot mobbing, sätter gränser, informerar dig som förälder om vad som händer, vill ge eleven en positiv syn på skolarbetet. 

Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Maria Alfredsson
Telefon: 0281-751 39
E-post

Assistent
Annika Holtmoen
Telefon: 0281-753 38
E-post

Specialpedagog:
Telefon: 0281-750 65

Idrottslärare:
Telefon: 0281-750 75

Skolsköterska:
Telefon: 0281-753 37

Kök:
Telefon: 0281-750 77

Besöksadress
Parkgatan 6
780 50 Vansbro

 

Redaktörer - Webmail