Smedbergsskolan 6-9

 

På Smedbergsskolan går cirka 290 elever i åk 6-9, fördelade på tre arbetslag med vardera tiotalet pedagoger.
Personalen är engagerad, samarbetsklimatet gott och stämningen positiv.

Lokaler
Smedbergsskolan är renoverad och anpassad till ett modernt pedagogiskt tänkande. Eleverna har tillgång till välutrustade lokaler, även för NO-laborationer, bild, slöjd, musik och hemkunskap. Ytterst få skolor har en sådan kemisal som den på Smedbergsskolan.

I samarbete med kommunbiblioteket har Smedbergsskolan byggt upp ett omfattande skolbibliotek, som utgör ett centrum för kunskapsförmedling.
I aulan kan upp till 200 elever och personal mötas för olika aktiviteter.

På skolgården finns en spektakulär 4Hill cykelbana, byggd av eleverna själva tillsammans med gymnasieskolans elever.

Verksamheter
Skolledningen arbetar för att leda verksamheten till en ännu bättre skola. Tillsammans med övriga skolor i kommunen pågår arbetet med att samordna och stärka verksamheten i perspektivet 1-20 år.

Smedbergsskolan 6-9 är en skola med fokus på kunskaper. Utgångsläget är att alla elever har möjlighet att lyckas och att vi har stora förväntningar på varje elev. 

 

Klicka här för att komma till Smedbergsskolans 6-9 egen webbsida, där elever och föräldrar kan hitta aktuell information.  

Senast uppdaterad: 2 mars 2015
Uppdaterad av: Therese Israels
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Camilla Andersson
Tel. 0281-751 04
E-post. camilla.andersson@vansbro.se

Biträdande rektor
Sievert Carlsson
Tel. 0281-751 05
E-post. sievert.carlsson@vansbro.se 

Skolassistent
Lilian Johansson
Tel. 0281-751 07
E-post. lilian.johansson@vansbro.se 

Studie- och yrkesvägledare
Sandra Persson
Tel. 0281-751 13
E-post: sandra.persson@vansbro.se

Skolkurator
Linda Oskarsson 
Tel. 0281-750 59
E-post: linda.oskarsson@vansbro.se

Skolsköterska
Elin Persson 
Tel. 0281-751 12
E-post: elin.persson@vanbro.se

Arbetslag 1 -
Tel. 0281-750 99 eller 751 08

Arbetslag 2 -
Tel. 0281-751 18

Arbetslag 3 -
Tel. 0281-751 01 eller 751 02

Sjukanmälan för elever
I första hand mentorerna,
i andra hand 0281-751 09
eller 0281-751 13

Besöksadress
Studiegatan 2
780 50 VANSBRO

Redaktörer - Webmail