Smedbergsskolan Vansbro 4-9


Foto: Anna Nyberg.

På Smedbergsskolan går cirka 260 elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen, fördelade på två arbetslag.

Lokaler
Smedbergsskolan är renoverad och anpassad till ett modernt pedagogiskt tänkande. Eleverna har tillgång till välutrustade lokaler, även för NO-laborationer, bild, slöjd, musik och hemkunskap. Ytterst få skolor har en sådan kemisal som den på Smedbergsskolan.

I samarbete med kommunbiblioteket har Smedbergsskolan byggt upp ett omfattande skolbibliotek, som utgör ett centrum för kunskapsförmedling.
I aulan kan upp till 200 elever och personal mötas för olika aktiviteter.

På skolgården finns en spektakulär 4Hill cykelbana, byggd av eleverna själva tillsammans med gymnasieskolans elever.

Verksamheter
Skolledningen arbetar för att leda verksamheten till en ännu bättre skola. Tillsammans med övriga skolor i kommunen pågår arbetet med att samordna och stärka verksamheten i perspektivet ett till tjugo år.

Smedbergsskolan 7-9 är en skola med fokus på kunskaper. Utgångsläget är att alla elever har möjlighet att lyckas och att vi har stora förväntningar på varje elev. 

 

Senast uppdaterad: 14 november 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Handläggare

Kontakt

Rektor
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
E-post

Biträdande rektor
Josefin Qvarnström
Telefon: 0281-751 05
E-post

Skolassistent
Lilian Johansson
Telefon: 0281-751 07
E-post

Studie- och yrkesvägledare
Marita Gachon 
Telefon: 0281-751 13
E-post

Skolkurator
Telefon: 0281-750 59

Skolsköterska
Telefon: 0281-751 12

Arbetslag årskurs 4-6
Telefon: 0281-750 90

Arbetslag årskurs 7-8
Telefon: 0281-751 08

Arbetslag årskurs 9
Telefon: 0281-751 18

Särskolan
Telefon: 0281-751 14

Fritidshemmet Solen 

Telefon: 0281-750 91

Besöksadress
Studiegatan 2
780 50 Vansbro

Ladda ner

Redaktörer - Webmail