Smedbergsskolan Vansbro 7-9


Foto: Anna Nyberg.

På Smedbergsskolan går cirka 260 elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen, fördelade på två arbetslag.

Lokaler
Smedbergsskolan är renoverad och anpassad till ett modernt pedagogiskt tänkande. Eleverna har tillgång till välutrustade lokaler, även för NO-laborationer, bild, slöjd, musik och hemkunskap. Ytterst få skolor har en sådan kemisal som den på Smedbergsskolan.

I samarbete med kommunbiblioteket har Smedbergsskolan byggt upp ett omfattande skolbibliotek, som utgör ett centrum för kunskapsförmedling.
I aulan kan upp till 200 elever och personal mötas för olika aktiviteter.

På skolgården finns en spektakulär 4Hill cykelbana, byggd av eleverna själva tillsammans med gymnasieskolans elever.

Verksamheter
Skolledningen arbetar för att leda verksamheten till en ännu bättre skola. Tillsammans med övriga skolor i kommunen pågår arbetet med att samordna och stärka verksamheten i perspektivet ett till tjugo år.

Smedbergsskolan 7-9 är en skola med fokus på kunskaper. Utgångsläget är att alla elever har möjlighet att lyckas och att vi har stora förväntningar på varje elev. 

Klicka här för att komma till Smedbergsskolans 7-9 egen webbsida, där elever och föräldrar kan hitta aktuell information.  

Senast uppdaterad: 30 november 2016
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Handläggare

Kontakt

Rektor
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
camilla.andersson@vansbro.se

Biträdande rektor
Josefin Strandberg
Telefon: 0281-751 05
josefin.strandberg@skola.vansbro.se

Skolassistent

Lilian Johansson
Tel. 0281-751 07
lilian.johansson@vansbro.se 

Studie- och yrkesvägledare
Marita Gachon 
Telefon: 0281-751 13
marita.gachon@vansbro.se

Skolkurator
Telefon: 0281-750 59

Skolsköterska
Telefon: 0281-751 12

Arbetslag årskurs 7-8
Telefon: 0281-751 18

Arbetslag årskurs 8-9
Tel. 0281-751 08

Sjukanmälan för elever
Via telefon: 0281-709 004, eller via dexter.vansbro.se

Besöksadress
Studiegatan 2
780 50 VANSBRO

Redaktörer - Webmail