Jofsen Vansbro

Förskolan Jofsen består av två avdelningar, Humlan 1-2år och Sländan 3-5år, Jofsen öppnade hösten 2017. Vi har nya fina lokaler som är anpassade för en bra och lärorik miljö. Vi har även en fantastisk utemiljö som passar alla åldrar och är inspirerande. 

Vår förskola genomsyras av en positiv anda och en tilltro till barnets förmåga. Vår vision är främst att vi vill vara en förskola där barnen trivs, utvecklas och mår bra.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Skolassistent

Kontakt

Förskolechef
Marie Wedin
Telefon: 0281-753 73
E-post

Administratör
Tina Berglund
Telefon: 0281-750 58
E-post

Humlan 1-2 år
Telefon: 0281-750 69

Sländan 3-5 år
Telefon: 0281- 750 70 

Besöksadress
Förrådsvägen 2 
780 50 Vansbro

Redaktörer - Webmail