Boende

Särskilt boende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Inriktningen på boendet kan vara äldreboende, demensboende eller korttidsplats. Läs mer på fliken "Särskilt boende"

På särskilt boende finns omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor som är ansvariga för hälso- och sjukvården.

Parboende, särskilt boende
En person som är i behov av, eller redan bor på, särskilt boende kan ansöka om parboende, alltså att medboende flyttar med till särskilt boende utan att ha behov av vårdboende. Läs mer på fliken "Parboende"

Korttidsplats
Korttidsplats kan erbjudas enskild:
* Som väntar på plats i särskilt boende och som inte kan vistas hemma i avvaktan på plats.
* Som är i behov av rehabiliteringsinsatser/återhämtning för att därefter kunna återvända hem. 
* För att ge anhöriga tillfällig avlastning i omvårdnadsarbetet
* Vars anhörig normalt ombesörjer omvårdnaden tillfälligt inte kan på grund av sjukdom
* Som växelvård

Boende för vuxna med psykiskt funktionshinder
Anpassat boende för vuxna med psykiskt funktionshinder kan erbjudas i form av stödboende. Se under Stödboendet

Seniorboenden
Seniorboende är ett ordinärt boende riktat till äldre med tillgång till gemensamhetsutrymme. Ansökan görs hos Stiftelsen Vansbrohem, telefon 0281-713 25
 
Legoland/Nås, Solgärdet/Dala-Järna (kommunal regi)

Sörgården/Äppelbo Adium Omsorg AB (privat utförare)

 

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid vardagar 10.00-12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

 

Redaktörer - Webmail