Stödboende i Vansbro

Vansbro kommun har anvisningsrätt på ett antal, delvis handikappanpassade lägenheter med tillgång till stödinsatser vissa tider på dygnet - stödboendet. Den enskilde skriver förstahandskontrakt med Stiftelsen Vansbrohem.
Dessa lägenheter är inte särskilt boende och har en begränsad möjlighet till service. Anvisning görs av enhetschef för socialpsykiatri, se kontaktuppgift.

Stödboendet erbjuder tillgång till gemensamhetsutrymmen för gemensamma aktiviteter t ex se på tv, spela spel, läsa tidningen, använda dator, dricka kaffe mm. På helgerna lagas mat gemensamt för de som önskar.

Stödboendet är bemannat under vardagar kl 13.00 till 21.30, helger 9.45 till 21.30.

Kriterier för anvisning av lägenhet är personer med psykisk funktionsnedsättning eller till personer som av andra skäl har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt liv med god livskvalitet.
 

Den enskilde skall vid anvisning befinna sig i ålderskategorin 18-65 år.
Förutom den service som erbjuds vid stödboendet kan även ett annat individuellt behovsprövat beslut vara nödvändigt för att individuella behov ska tillgodoses. Den enskildes behov av hälso- och sjukvård ansvarar primärvården och öppenvårdspsykiatrin för.

Beslut om tillgång till stödboendet handläggs av våra biståndshandläggare.
 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Kontakt

Enhetschef socialpsykiatri
Anna-Karin Nygårdhs
Telefon: 0281-751 58
E-post

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-75111
Telefontid: kl. 10.00 – 12.00
E-post

Redaktörer - Webmail