Parboende, särskilt boende

En person som är i behov av, eller redan bor på, särskilt boende kan ansöka om parboende, d v s att medboende flyttar med till särskilt boende utan att ha behov av vårdboende.

En medboende definieras som make, maka, sambo, registrerad partner som stadigvarande bor tillsammans och har så gjort varaktigt. Paret ska ha sammanbott innan flytten till särskilt boende aktualiserats.

Önskemål gällande specifikt särskilt boende tillgodoses i den mån som är möjlig.

Den medflyttande rekommenderas att under en tremånadersperiod, som längst, provbo i det särskilda boende. Detta för att det är viktigt att känna efter om det är en form som fungerar för båda parter innan definitivt beslut tas och det ordinära boendet avvecklas. 

Ansökan

Det är den person som är beviljad (eller redan bor på) särskilt boende som ansöker om parboende till biståndshandläggare som utreder och noggrant prövar båda makarnas uppfattning. Man kan bo på boendet med eller utan egna beviljade biståndsinsatser.

Avgifter

En serviceavgift tas ut, oavsett individuellt stödbehov, för basservice som kommer alla till del (100 kronor).
I de boenden som har fullt utrustat kök kan den medboende välja att laga mat själv. I annat fall erbjuds matabonnemang (3 240 kronor).
Boendet kan tillhandahålla service för städ och tvätt för den som väljer att inte utföra detta själv (700 kronor).

Har du frågor? Kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: kl. 10.00 – 12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Redaktörer - Webmail