LSS/funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det finns en rad olika saker som du kan få hjälp med, utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, Sol.

LSS
LSS kan ge dig rätt till särskilt stöd och särskild service, utöver vad du kan få via andra lagar.

Vem kan få stöd enligt LSS?
- personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
- personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

LSS-lagen är en rättighetslag som kan ge möjlighet till tio insatser:
• Råd och stöd
• Personlig assistent
• Ledsagarservice
Kontaktperson 
• Avlösarservice i hemmet
• Korttidsvistelse utanför hemmet
• Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
• Boende för barn/ungdom (familjehem eller bostad med särskild service)
• Boende för vuxna (bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad)
Daglig verksamhet, dagcentret Kvarnen

Ansökan om bistånd enligt LSS görs hos biståndshandläggaren.
Blanketter finns under snabblänkar uppe i högra hörnet.

Fenix

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Enhetschef LSS
Elisabeth Persson
Telefon: 0281-751 59
E-post

Biståndshandläggare LSS

Telefon: 0281-751 11
Telefontid vardagar klockan 10-12
E-post

Redaktörer - Webmail