Hemsjukvård i Vansbro kommun

Om du inte på egen hand, eller med stöd, kan ta dig till vårdcentralen kan du, oavsett ålder, få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser hemma.

Hemsjukvårdens organisation
I vår hemsjukvård jobbar cirka 15 årsarbetare. Det är två distriktssköterskor och en sjuksköterska som i huvudsak är de som jobbar med hemsjukvård i vanliga hem.

För en effektivare och säkrare hemsjukvård kan även kommunens hemtjänstpersonal utföra vissa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Syftet är att du som brukare ska få besök av så få olika personer som möjligt. 

Vad gör hemsjukvårdens sjuksköterska?
Hemsjukvårdens sjuksköterska utför hälso- och sjukvård i hemmet till patienter som:
• Är inskrivna i hemsjukvården (när behovet är regelbundet, återkommande)
• Behöver enstaka hembesök

 

Senast uppdaterad: 19 maj 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Vård och Omsorgschef

Kontakt

Ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0281-751 70
751 71
751 53 
Telefontid vardagar 08.00-09.00

Redaktörer - Webmail