Kontaktperson

För att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet kan du ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är en medmänniska med stort engagemang och intresse för andra människor. Du har regelbunden kontakt med personen och går kanske på bio, idrottsevenemang, konserter eller andra aktiviteter tillsammans.

En kontaktperson förutsätts ha regelbunden kontakt med dig och ersätts per månad med arvode och omkostnadsersättning.

Kontaktperson är ett arvoderat uppdrag som utförs vid sidan av arbete eller studier.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Kontakt

Biståndshandläggare
Tel. 0281-751 11
Telefontid: kl. 10.00 – 12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Redaktörer - Webmail