Stöd i hemmet

Kommunen kan hjälpa dig så att du kan bo kvar och känna dig trygg i ditt hem även när du behöver vård och omsorg.

Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet om att få bo självständigt under trygga förhållanden.

Andra insatser som kommunen erbjuder för att underlätta möjligheten att bo kvar i ditt hem är trygghetslarm, träffpunkter, korttidsboende och stöd till anhöriga.

När du ansökt om hjälpinsatser tar det ca en vecka, tills du får hjälp.

-> Läs mer om hemtjänst

-> Läs mer om trygghetslarm

-> Läs mer om TES mobil

Senast uppdaterad: 6 september 2016
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: kl. 10.00 – 12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Redaktörer - Webmail