Frågor och svar om TES mobil

Vad är TES?
TES står för Trygghet Enkelhet Säkerhet.
TES är ett program för att planera och registrera hemtjänstens insatser. Genom det får man tillgång till de kund-/brukaruppgifter som finns lagrade i Treserva (se nedan).

Vad är Treserva?
Treserva är ett verksamhetssystem som används bl.a. inom hemtjänsten i Vansbro kommun för att stödja administrationen av kund-/brukaruppgifter. Det lagrar uppgifter om födelsedatum, bostadsadress, biståndsbeslut med mera.

Hur har kundbesöken planerats tidigare?
Fram till nu har hemtjänsten planerat sina besök manuellt, främst med papper och penna.

Varför inför Vansbro kommun ett planeringssystem?
Vansbro kommun inför ett planeringssystem för att få en förbättrad uppföljning på att kund/brukare får den insats som är beviljad och för att få en effektivare planering av hemtjänsten.

Vad är TES mobil?
TES mobil installeras i mobiltelefoner och kan användas när hemtjänsten besöker personer i deras hem.
En klisteretikett med inbyggd teknik sätts upp hemma hos kunden. Den kan den läsas av med hjälp av en mobiltelefon som är försedd med en ”läsfunktion” för just dessa etiketter. Identifieringsnummer i klisteretiketten kopplas med kund-/brukaruppgifter som lagras i systemet TES och tillåter att namnet visas på mobiltelefonens skärm. Tack vare det får utförarens personal möjlighet att läsa besöksinformation direkt i mobilen samt registrera alla utförda besök, oavsett om besök var planerat i förväg eller inte.
Information inom applikationen kan enbart läsas av de av utförarens personal som tillhör den grupp som utför insatser hos just denna person. Kommunikation mellan applikationen och systemet sker på ett säkert sätt så att information som förs över inte kan användas av obehöriga. Mobiltelefonerna är försedda med teknik som gör det möjligt att på distans radera all känslig information om mobilen skulle tappas bort eller bli stulen.

Vilken skillnad gör TES mobil vid registreringen av besöken?
All besöksinformation visas direkt på telefonens skärm och inga utskrivna kopior behövs. Besöken registreras med hjälp av mobiltelefonen. Under avsnittet ”Tekniska frågor” finns mer information om hur den nya tekniken fungerar.

Kan tekniken i klisteretiketten ”slå ut” övrig teknik i hemmet?
Nej, det finns ingen möjlighet att tekniken i klisteretiketten kan påverka andra apparater som finns i ett hem.

Kan tekniken i klisteretiketten påverka hälsan?
Det finns inte någon fara för någons hälsa.

Kan man låsa upp ytterdörren med hjälp av den nya tekniken i klisteretiketten?
Nej, det går inte att öppna dörren med hjälp av etiketten.

Går det att läsa av klisteretiketten genom dörren?
Klisteretiketten kan bara läsas av på 2 - 3 centimeters avstånd. Hinder mellan mobilen och etiketten minskar också läsbarhetens distans. Det gör att det är näst intill omöjligt att läsa av etiketten genom dörren. För säkerhets skull testas detta i samband med uppsättningen.

Vilka skillnader kommer man att märka av?
Personen kommer att få en klisteretikett uppklistrad. Den ska sitta lättillgängligt, på insidan av ytterdörren. Alla insatser kommer efter uppsättningen av klisteretiketten att registreras direkt i utförarens mobil på plats hos personen som får hjälp.

Hur påverkas de som idag har ett trygghetslarm?
Besök hos personer med ett trygghetslarm registreras i dag i efterhand. I och med införandet av TES mobil kommer alla besök att kunna registreras direkt på plats, det vill säga på exakt samma sätt som hos alla andra. Den som har ett larm kommer att få ett klisteretikett uppsatt i sitt hem.

Hur påverkas de som inte har något trygghetslarm idag?
I och med införandet av TES mobil kommer alla besök att registreras direkt på plats, på exakt samma sätt som hos alla andra kunder. Personer som inte har något larm kommer också att få en klisteretikett uppsatt i sitt hem.

Vem sätter upp klisteretiketten hemma hos personen?
Klisteretiketterna kommer att sättas upp av en personal från hemtjänsten.

Det bor två personer i hushållet och båda har insatser från hemtjänsten. Får de var sin etikett?
Ja, det stämmer! Varje etikett är personlig och kan endast kopplas till en person. Är det två i hushållet som har insatser från hemtjänsten kommer de att få varsin klisteretikett. Dessa kommer sedan att märkas så att utföraren vet vilken etikett som tillhör vem.

Kommer införandet av planeringssystemet, TES mobil, att påverka fakturan?
Nej! Införandet av registreringssystemet TES mobil kommer inte att påverka fakturan. Vansbro kommun står för kostnaden.

Vem betalar för det nya registreringssystemet?
Tes mobil är ett arbetsverktyg för hemtjänsten och kostar inget extra för dem vi arbetar för.

Får man välja var klisteretiketten ska sitta?
Tillsammans med den som kommer för att sätta upp klisteretiketten bestämmer man var den ska sitta. Etiketten behöver dock sitta på en lättillgänglig plats på ytterdörren eller i närheten av ytterdörren och måste sitta så att den går att avläsa med mobiltelefonen.

Kan man byta plats på klisteretiketten vid ett senare tillfälle?
Nej, önskemål om byte av plats ska meddelas till utföraren. Klistret på etiketten kan försvagas om den tas loss, och om inte etiketten sitter rätt och stabilt måste den bytas.

Kan man välja färg på etiketten?
Nej, etiketten finns endast i vitt.

Kan man måla på eller över etiketten?
Nej, den får inte målas över.

 

Senast uppdaterad: 29 mars 2016
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Projektledare
Ann Bergström
Tel. 0281-750 80
ann.bergstrom@vansbro.se

 

Redaktörer - Webmail