Stöd till anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Syftet med anhörigstöd är att stödja och underlätta samt på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för familjen och andra närstående till äldre, människor med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka.

Kommunen kan erbjuda tio timmar kostnadsfri avlösning per månad i hemmet. Avlösningen är till för dig som vårdar din anhörig och behöver komma ifrån en liten stund. Det kan vara för att åka bort, gå till frisören, handla, gå på någon aktivitet eller att du behöver vara hemma i lugn och ro.

Hemtjänstpersonal kan då komma hem till dig för avlösning så att du kan åka ifrån. Hemtjänstpersonalen kan också ta med den du vårdar till någon aktivitet för att du ska kunna vara ensam hemma en stund.

Önskas mer stöd och hjälp i hemmet kan ansökan göras hos vård och omsorgs biståndshandläggare. Ta kontakt med biståndshandläggaren i din kommundel för mer information.

 Det här kan Vansbro kommun erbjuda som stöd till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa:
– Må-bra-aktiviteter
– Föreläsningar
– Temakvällar
– Träffpunkt för att få andrum, fika, ventilera…
Du bestämmer vad du behöver!

 

Ventilen riktar sig till anhöriga som har en närstående med psykisk ohälsa. Här ges anhöriga möjlighet att träffa andra i liknande situation och få ytterligare kunskap genom föreläsningar och kurser.
Ett samarbete med Finsam, Svenska kyrkans diakoni och Studieförbundet vuxenskolan.

Höstens program för Ventilen HÄR


Utsikten 

En träffpunkt i Vansbro församlingsgård.
Ett samarbete med kommunens anhörigstöd och Svenska kyrkan

Vi har öppet för dig som:
• Ger omsorg och stöd till en närstående
• Vill träffas över en kopp kaffe
• Vill delta i någon av våra tematräffar
Vi träffas onsdagar klockan 10.30–12.00 i Vansbro församlingsgård

Hjärtligt välkomna!

 

Senast uppdaterad: 7 september 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Kontakt

Anhörigsamordnare
Laila Eriksson
Telefon: 0281-751 48
E-post

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: Vardagar 10.00-12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Se även

Redaktörer - Webmail