Stöd till anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Syftet med anhörigstöd är att stödja och underlätta samt på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för familjen och andra närstående till äldre, människor med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka.

Kommunen kan erbjuda tio timmar kostnadsfri avlösning per månad i hemmet. Avlösningen är till för dig som vårdar din anhörig och behöver komma ifrån en liten stund. Det kan vara för att åka bort, gå till frisören, handla, gå på någon aktivitet eller att du behöver vara hemma i lugn och ro.

Hemtjänstpersonal kan då komma hem till dig för avlösning så att du kan åka ifrån. Hemtjänstpersonalen kan också ta med den du vårdar till någon aktivitet för att du ska kunna vara ensam hemma en stund.

Önskas mer stöd och hjälp i hemmet kan ansökan göras hos vård och omsorgs biståndshandläggare. Ta kontakt med biståndshandläggaren i din kommundel för mer information.

 
Det här kan vi erbjuda som stöd till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa:
– Må-bra-aktiviteter
– Föreläsningar
– Temakvällar
– Träffpunkt för att få andrum, fika, ventilera…
du bestämmer vad du behöver!

Se vårens program för Ventilen HÄR

Hjälp gärna andra, men när du gör det – glöm inte dig själv!

Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Kontakt

Anhörigsamordnare
Laila Eriksson
Telefon: 0281-751 48
E-post

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: Vardagar 10.00-12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Se även

Redaktörer - Webmail