Uppsökande verksamhet bland äldre

Vansbro kommun bedriver uppsökande verksamhet hos personer som fyller 80 år under året.

Syftet med uppsökande verksamhet är att ge information om vad kommun och landsting kan erbjuda för hjälp samt att ge information om hälsofrämjande och fallförebyggande åtgärder hos personer som fyller 80 år under året och som inte har några insatser från äldreomsorgen i Vansbro kommun.

Tillvägagångsätt
Vid hembesöket ges information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Vi samtalar om hälsa och vardagsliv och ger stöd och råd i olika frågor. Erbjudandet kommer via brev, men du kan också när som helst själv ta kontakt för att boka ett besök. Besöken är kostnadsfria.
 

 

 

 

Senast uppdaterad: 12 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: Vardagar 10.00-12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Redaktörer - Webmail