Kommun och politik


Vansbro kommun är en pärla i vackra Dalarna. Kommunen består
av fyra tätorter och en rad mindre byar. I tätorterna finns butiker och
service nära till hands. Servicen, enkelheten och närheten är några av
anledningarna till att så många trivs i bygden.

I kommunens tätorter finns förskolor och grundskolor. I Vansbro finns
gymnasieskola och inom Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF, erbjuds utbildningar för vuxna. Allt fler utbildningar kan läsas på distans, vilket ger stora möjligheter för invånarna.

Arbetsmarknaden i kommunen är varierad, här finns större industrier
och förhållandevis många mindre företag. Kreativiteten är stor och så även
engagemanget när det gäller föreningsliv och stora evenemang.

Vansbrosimningen, Flygfesten, Pepes Fotbollscup och många andra evenemang genomförs helt eller delvis tack vare ideella krafter.

Det är enkelt och smidigt att bo i Vansbro kommun. Med den service
och det engagemang som finns är det lätt att skapa det liv man vill leva.
Naturen finns runt husknuten och tack vare föreningslivet finns ett stort
utbud av aktiviteter både inom idrott och kultur.

När det gäller kulturaktiviteter blomstrar Vansbro– teater, opera, bygdespel, konserter, bio, föreläsningar, utställningar och annat avlöser varandra. Enkelheten och engagemanget skapar både ledig tid och kvalitetstid.

Här kan du läsa om hur Vansbro kommun styrs, vilka som sitter i kommunfullmäktige, ekonomi, hur kommunens organisation ser ut med mera.
 

Senast uppdaterad: 15 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kommunikatör

Kontakt

Besöksadress:
Medborgarhuset
Norra Allégatan 30
780 50 Vansbro
Telefon växel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30
E-post

Redaktörer - Webmail