Organisation

Kommunkontoret samlar det mesta av de administrativa resurserna i kommunen. Inom kommunkontoret finns, förutom kommunkansliet, även ledningsfunktionerna för de flesta verksamheterna. Verksamheterna finns i sin tur spridda i hela kommunen.

Samlokaliseringen vid kommunkontoret underlättar utskotts- och kommunstyrelsearbetet, samt ökar möjligheter till samordning och effektivare administration. Under fliken förvaltning kommer du att se en översiktsbild över hur Vansbro kommuns förvaltning är uppbyggd. Under fliken politisk organisation kan du se hur vår politiska organisation är uppbyggd.

Senast uppdaterad: 3 maj 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail